Nu  ska jag skriva av den andra delen av pappas brev som jag började citera förra veckan. Han skrev det den 21 juli.

Nu ha vi varit hemma några dagar redan. Många har kommit och hälsat på. Lillasyster har fått många höns i present. Signe är mera intresserad av dem. Hon bär dem omkring i huset och ute på vägen. En hade smutsiga fötter, men dem tvättade hon snart. – Hon har nu kommit in i sin vanliga ordning igen. Det är skönt. Vi har vår duktiga barnflicka, Djiggi. Hon hade stor glädje och nytta av sin resa till huvudstaden.  Tiden i Addis var en god vilotid för Elsa också. Djiggi är bra på allt sätt. Hon tycker allt väldigt mycket om den lilla flickan. En mera trogen och förebedjande gudmor finns inte. Signes gudmor, Aster i Addis är också en sådan. Visserligen är Djiggi så ung ännu, men det tycker vi inte hindra. Ännu har vi inte bestämt när dopet ska bli. Men lillasyster ska heta följande: Eva Maria och kallas för Eva. Vad säger Ni om det? Det är en gammal tanke, som nu förverkligas i det att vi tänker ge vår flicka dessa bibliska namn.

Vi sänder härmed ett litet kort med hem till Er, så att Ni får se Elsa, Signe och den lilla. Låt det även gå med till Björsäter. Sedan får Ni kanske själva komma överens om var det ska stanna. Det är väl enklast att det blir hos mormor i Björsäter.

Tyvärr har jag inte kopia på detta kort och inte heller andra tidiga bilder på Eva.

Idag kom våra två pojkar tillbaka från sin resa till Chankalla-land. Det var till stor glädje för oss, när de förklarade sig villiga att gå dit. Och idag fick vi se dem lyckligt tillbaka efter två veckors bortavaro. Det har gått väl för dem. De har dock blivit beskyddade. För deras liv svarade nog Herren själv. Men de är magra och trötta efter resan. Och till vår stora glädje, så har de fört med sig en pojke från hednaområdet där nere. Han är helt svart och har krylligt hår. Kanske han var omkring 10 år. Det var med både fars och mors löfte, som han fick gå med till missionens skola. Han blev liksom given i den äldste pojkens hand. Han ska bli som far för honom. Han skulle även bli gudfar för honom vid ett ev. dop. Det var roligt att föräldrarna räknade med detta att han skulle bli kristen.

Vill Ni nu alla bedja för denne pojke? Vi känner att vi genom dennes ankomst hit har fått ett nytt arbete oss anförtrott. Kanske evangeliet om Jesus Kristus äntligen ska nå dit ner till de många.

Regntiden är svår nu. För tillfället sås det säd här inne. Vi gör det också. 8 nya barn har vi fått till vårt barnhem från sjukhuset. Alla är rätt små.

Det som vi också önskar få lägga på Era hjärtan är en konfirmandundervisning, som kanske kan få börja efter några veckor. Stefanssons söker läsa amhariska allt vad de förmår. Vi har fått mycken god hjälp genom dem.

Era egna Elsa – Torsten och flickorna.