I dagboken står följande korta notiser för denna vecka:

4 aug.  Våra båda barn mår väl. Nya anmälningar till konfirmationsläsningen har kommit.

5 aug. Det är roligt att se hur omtyckt vår nye doktor är. Han är älskad.

7 aug. Vi har glädjen att se vår kyrka full. Det tackar vi Gud för.

8 aug. En klass på 15 personer började idag sin konfirmationsläsning. De äro alla vuxna. Ato Idossa och Fejisa äro mina medhjälpare.

Idag har vi också satt in läsning för våra arbetare. Nog blir det svårt att få igång tanken i deras hjärnor. Vi ska ha både amhariska och bibelundervisning.

9 aug. Läsningen fortsätter. Beressa (se 19:30a.) är med i arbetarnas klass. Hans svarta ansikte lyser.

10 aug. Jag har själv kristendomsundervisningen för arbetarna. De har inte lätt att fatta.

12 aug. Vi har talat med Gustav om litteraturproblemet för detta land och det som kan göras från vår sida. Må resultatet snart vinnas. Här är ingen tid att förlora! Vi i Stiftelsen skulle kunna göra en insats. Ska vi göra den?