Tusenkonstnären

Här är de titlar/yrken som det går att förknippa pappa Torsten med, utifrån inläggen i denna blogg. Här presenteras de i princip i den ordning vi stött på dem i bloggen:

 

Juniorledaren:                                                                                                                                           15:2 Skrivmaskin på tåg15:31 Juniorer i Sverige och Lakamte, 17:5b Lille Sven

Missionären:                                                                                                                                                               15:3 Mammas födelsedag, 16:43 Missionärerna i Addis Abeba

Prästen:                                                                                                                                                    15:4 Prästvigningsvecka

Jordbrukaren:                                                                                                                                         15:21 b Hem och arbete, 15:33a På jakt efter historien

Församlingsprästen:

15:36 Församlingsprästen Torsten

Kolportören:

15:17b Tågresan från Djibouti till Addis Abeba tar sin början, 15:45 b Torsten blir kolportör i Sirré, 16:36b Kolportör och tolk på resa m.fl.

Artikelförfattaren:

15:50 Vad gör Torsten i Addis? – 2, m.fl.

Byggarbetsledaren:

15:43 a Vad gör Torsten i Addis? – 1

Flygassistenten:

15:48 a Tropikernas skickligaste förare., 16:5 Mer om Von Rosens flygningar

Läraren:

16:9 Vad gör Elsa och Torsten?

Socialarbetaren (nästan):

15:53b Hemliga framtidsplaner, 16:8 En av pojkarna i Addis Abeba, 16:12 De fattiga i Addis, 16:15 Rekogniseringsresa till Akaki.

Sjukvårdare:

16:23 b Mendi

”Biskop”:

16:23 c Som en biskop

Brevskrivaren:

16:29 Brevskrivaren Torsten m.fl.

Predikanten:

16:30 Predikanten Torsten, 17:2 Jul och ont i höger arm

Tolken:

16:36b Kolportör och tolk på resa

Chauffören:

16:44 Mammas omsorg om Nils Dahlberg m.fl., 1946

Sekreteraren:

16:47 Missionärskonferens 1946, 16:48a Missionärskonferen – ekonomi

Bilmekanikern:

16:50 Bilmekanikern Torsten

Boktryckaren:

17:4 Boktryckaren Torsten m.m.

Springpojken:

16:43 Missionärerna i Addis Abeba; 17:6b Springpojken Torsten

”Städaren”.

16:2 Andra förberedelser

Bokislagaren:                                                                                                                                               18:50 Bokinslagaren och ingenjören.

Ingenjör:                                                                                                                                         18:50 Bokinslagaren och ingenjören.