1946

ÅRET NÄR PER STJÄRNE INTE FICK IGENOM SIN VILJA 

ANGÅENDE TORSTEN OCH ELSA.

Redan i sista inlägget från året 1945 fick vi inblick i hemliga planer . Per Stjärne hade haft samtal med kejsaren om en ”koloni” för Addis Abeba stads fattiga och tiggare. Per Stjärne tänker sig att det skulle bli en lämplig utmaning för mamma och pappa. Det kommer ta lång tid innan de får besked om hur det ska bli med dessa planer för de fattiga i Addis . Det engagerar mina föräldrar mycket.  De är t.o.m. ute och rekognoserar var ”kolonin” skulle kunna byggas upp.

Under tiden bor de i ett hus på den äldre missionsstationen i Addis Abeba. På den platsen blir de bekanta med de familjer som bodde där bl. a. Aster. I Addis Abeba är de engagerade i Von Rosens flygningar. Fram för allt pluggar de amhariska. Språket är inte lätt och de kämpar med det men samtidigt så är de engagerade som lärare på pojkskolan  på Entotto.

Pappa är också ute på en längre resa i västra Etiopien som vi följde under flera veckor: 16:19, 16:20a, 16:20b, 16:21, 16:22a, 16:22b, 16:23b16:23c och 16:24b. Under denna resa så får pappa i juni en hälsning från mamma med enastående nyhet nämligen att mamma är gravid.

Under hösten så kommer missionsföreståndare Nils Dahlberg på ”visitation”. Vi har citerat ur hans många artiklar. Pappa har, under tiden som de väntar på besked och pluggar språk,  fått ansvar för många praktiska uppgifter. Bl. a. detta skriver Dahlberg om i Missionärerna i Addis Abeba.

Under hösten är pappa också ute på flera andra resor bl.a. en till Asella i östra Etiopien, och tre till Nakamte (väster): 1: med ”ny” bil, 2: som Nils Dahlbergs chaufför . Under den resan avslöjar pappa att det inte blir något av arbetet för de fattiga i Addis Abeba. Och slutligen 3: som dr. Cohens chaufför.

I november  månad har  missionärerna sin årliga konferens. Pappa är sekreterare och vi har sett delar av protokollet bland annat hur de försöker lösa ekonomiska frågor. Den ekonomiska situationen kommer att bli en följetång under det kommande året men de vet de inte när de nu ser fram emot sina nygamla uppgifter i Nakamte och barnet som de väntar.