53:21-22 ”Be Krestos bokol”

Det står inte så mycket i dagbok. Inte heller har vi brev från denna tid.

Pappa har varit med om något han gärna vill komma ihåg och därför skriver han om det i dagboken den 24 maj:

För några dagar sedan kom en ung man hit till oss och ville tala om en sak. Han var en som suttit i fängelse här i Addis i åtta år. Nu hade han uttjänat sitt straff. men av hans berättelse framgick, att han under sin fängelsetid fått höra evangelium. Dr. Gurney hade kommit till fängelset och där förkunnat evangelium och delat ut skrifter. (Läs om pappas tidigare kontakter med Dr. Gurney i: 15:45 b Torsten blir kolportör i Sirré

Genom detta hade denne man förts till Kristus. Nu ägnade han sig närmast åt att själv besöka de många arma i fängelserna. Där vittnar han om vad han själv upplevt.

Hans bön var nu att han skulle få undervisning för att få komma till nattvarden. – Jag förde honom idag till församlingens president och präst.

Ännu en annan mans historia fick jag reda på. Efter nattvardsgudstjänsten hälsade jag på några ute på kyrktrappan här i Addis.

Om denne andre man berättar pappa att: Även han var ung och hade tidigare varit i kloster. Dit hade det kommit några biblar. En av dem hade kommit i hans hand. Han hade börjat läsa i den och fann snart ljuset – evangelium – friheten i Kristus. Men följden blev tydligen att han blev ifrågasatt och ställdes t.o.m. inför ärkebiskopen för att försvara sig.

Pappa fortsätter och skriver:

”Men vad ägnar Ni er åt nu” frågade jag. Han svarade: ”Jag går från plats till plats och vittnar om Kristus”. Med vems hjälp eller med vems stöd kan Ni göra detta”, frågade jag honom.

Svaret, skriver med amhariska bokstäver: ”Be Krestos bokol”- (Genom Kristus)

En man som stod bredvid, och som kommit från samma kloster tillade:: ”Han var klädd lika fint som mannen här” och så pekade han på en tredje person, en koptisk präst som stod vid sidan om, ” men dessa kläder har han lagt av sig och går nu i dessa enkla kläder” – Just nu var han på väg till Sidamo och Arssi.

Båda händelserna har tydligen fått inspirera pappa till att fortsätta sitt arbete för spridning av kristen litteratur.