Mellan den 14-20 oktober 1947 skriver pappa något i dagboken varje dag. Dessa notiser och information i två brev från mamma, som jag har, ger oss inblick i hur situationen var:

14 okt: Gifti Bichan har nu fått tillstånd att komma till oss i Missionen. Så nu har vi lärare.

Om detta skriver mamma i brevet så här:

Vi fick just besök av vår blivande lärarinna. Hon kom för att visa papper från regeringen att hon blivit befriad från sin tjänst i regeringens skola. Nu är hon alltså i vår tjänst. Vi kan ju dock inte börja skolan ännu, och inte vet vi om det blir riktigt såsom vi tänkt oss det heller.

Vi har hört om Gifti Bicha tidigare. Se  17:30 Hos vänner i Nakamte….

15 okt: Dagen har varit fylld med olika uppgifter såsom: undervisning, tillsyn av arbetena, snickeriarbeten och på kvällen brevskrivning. (Detta/dessa brev har jag tyvärr inte tillgång till.)

16 okt: Vi väntar pengar som bönesvar från Herren. Men inga har synt till. Istället lät Herren mig sälja många böcker på torget. – De två första eleverna i vår skola är anmälda.

Detta utlägger mamma i brevet:

Just nu har de två första flickorna varit och anmält sig och de säger att det är många som kommer. Vi tänker ju försöka få flickor i 15-20 års åldern, och så försöka lära dem en del praktiska saker också, som kunde bli dem till hjälp när de sedan bildar egna hem. Men må vi framför allt kunna ge dem det bästa, livets ord.

17 okt: Pojkarna i barnhemmet tog utan lov en annan pojke med sig hem till middag. Det blev förstås uppsträckning. – Reparationerna går mot fullbordan.

18 okt: Penningbristen fullständig.

En utläggning av detta, eller snarare motsatsen till det, finns också i mammas brev:

Om vi hade pengar obegränsat, så vi kunde ge alla mat, kläder, böcker och allt, då skulle vi snart få fullt hus av elever i alla åldrar. Men nu måste vi ju försöka få dem att betala lite för sin mat, och hur det skall gå vet vi inte riktigt. Men som sagt, Herren skall leda och av nåd låta oss få bli till någon välsignelse.

19 okt: 50:- Eth. Dollar kom Ruth upp med som lån från Dr Walter Cohen.

20 okt: Idag gjorde jag min första kateder.