Brevet till Thyra Johansson som jag citerade ur i förra inlägget avslutas så här:

Kära Du nu är det lördag kväll den 2 aug. Posten kom för en stund sedan och med det ett kärt brev från Dig. Innerligt tack! Nu måste mannen gå i morron bitti och jag hinner inte mer i kväll. Ethel var här 3 månader, men sen fick hon gå till Nedjo igen till Hilma när Ingvar och Brita flyttade till Backo.

Detta föranleder mig att koppla ihop ”vår” Mendi historia med Backo historien. Det kan vara bra när vi sedan ska följa Elsa och Torsten under 1953-54. Sedan nyåret 1952 hade det varit en stor argumentation om Brita och Ingvar Nilsson skulle starta upp en ny huvudstation i Chalia eller om Backo skulle bli den nya missionsstationen. Ni som vill läsa mer om detta kan läsa i min bok: I Back(o) spegeln på sidorna 25 – 29 om bl. a. det ”brevkrig” som ägde rum. Om ni inte har den boken om Backos tillkomst historia kan ni få den genom mig – hör av er på 0730731939. Här och nu nöjer jag mig med att citera ur en artikel av Brita och Ingvar Nilsson som publicerades i Budbäraren (1952: sidan 528):

Till Backo, vår nya station.

Som många av Er vet så har vi nu flyttat från Nedjo till den plats där vi skall få vårt nya arbetsfält. Först hade det ju talats om att vi skulle gå till Chalia. Men av praktiska, ekonomiska och missionsstrategiska skäl har det ansetts bäst att inte anlägga någon huvudstation där.

När det gäller Backo så måste vi ha klart för oss att det ingalunda är en nödfallsåtgärd att vi där börjar ett arbete. Det har under många många år varit ett böneämne här ute att vår mission måtte kunna få möjlighet att där taga upp verksamhet. Redan för många år sedan började doktor Söderström känna stor nöd för Backo och det synnerligen folkrika området norr därom, där han en gång gjort ett besök….

Våra vänner bland Etiopien-experterna har också visat stort intresse för Backo. Sålunda var det för några år sen planer på att anlägga en farm där och att vinsten därav oavkortat skulle komma missionen till godo. Tyvärr har dessa planer ännu ej kunnat realiseras.

Från folket i Backo har också begäran gjorts om att vi skulle öppna en klinik där, och för åtta månader sen flyttade Ruth Perman dit och började arbeta. Det är flera tusen personer som under denna tid sökt och fått hjälp för sina sjukdomar. Ruth Perman skulle ju för länge sen rest hem på semester, men hon har inte känt sig kunna lämna arbetet förrän avlösare anlänt. Nu har som sagt vi flyttat hit, och härmed ville vi lägga Backo varmt på alla våra Missionsvänners hjärtan….

Annons