(Nu har vi kommit tillbaka från två månader i Etiopien. För 70 år sedan hade mamma och pappa kommit tillbaks från sin minisemester och vi hör i veckans blogg om fler som kommit tillbaka.)

6 maj. Amarissa har frågat efter undervisning för sig och sin hustru. Han sade bl.a.: ”jag har ju en själ på vilken jag bör tänka. Här på jorden ska jag ej bo alltid. Mat har jag och kläder, men vad har själen fått?” Vi satt på verandan mot Ardjohållet och talade i denna angelägenhet.

7 maj. Nu har ato Fejsa återkommit från sin färd till Gimbi. Därför kan ato Wolde Mariam återvända till sjukhuset. Genom detta ser Ruth och jag det kanske möjligt att nu få en evangelist för de sjuka. Är han villig att åtaga sig detta arbete, då skulle vi alla bli glada.

8 maj. Söndag med äldstemöte med goda beslut. Det blev beslutat om Amarissa och hans hustru, Getes giftermål och inhägnad av kyrkoområdet. En ny lärare är antagen istället för Emero. (Se inlägg 19:18.) Må han få göra en god insats. Skolarbetet tycks stabilisera sig och eleverna gör goda framsteg.

10 maj. Det jag gjorde idag har glatt många. Två skolklasser har öppnats. Bland de många sjuka på sjukhuset kan de flesta inte fidelerna (det Etiopiska alfabetet). 14 av dessa gick med mig till kyrkan. De undrade nog vad det skulle bli. Vid skolbänkarna fick de sätta sig ner. Det var en stor upplevelse. Så följde upprop och inledningsanförande av mig. Tolk och blivande lärare var Amosa. I skaran fanns endast sjuklingar. Somliga hade elefantiasis, andra kanske sår och flera av dem var halta. Men i skaran fanns också en mördare.

Lite senare kom nästa flock. Det var arbetarna. De kom alltså efter ringningen. Deras antal uppgick till 18. Kunskapstörsten var stor. Jag frågade upprepade gånger om de önskade undervisning. Jo, det ville alla. I denna skara fanns det också en fånge.

Må det bli resultat av dessa två skolklassers arbete. – Amosa sá så här då det var tid att sluta och då mörkret föll på: ”nu ska vi ha bön och tacksägelse.” På det ledde han i en lång bön och slutade med, ”Fader vår…”