15 maj. Vårt första bröllop här i Lakamte har gått av stapeln idag. Det är vår Gete, som ingått äktenskap med Wagajeho, sjukvårdaren på sjukhuset.

Vigselritualen är inte kort, därför hade jag nog mina svårigheter men det gick igenom. Inga störande moment inträffade. Och vi hade en högtid i smyckad kyrka, som var mer än vanligt fullsatt. Vigseln förrättades efter predikans slut. Predikan hade jag på engelska. – Bland åhörarna fanns sådana som chefen för ”finans” och ”borgmästaren”.

Antalet inbjudna till bröllopsmiddagen uppgick till omk. 150 personer. Antalet som ej hörsammat inbjudan voro få. Stora skolsalen är utmärkt vid sådana tillfällen. Tack vare god hjälp från gifti Bicha och Samato gick allt så bra. Ato Jallata och vår Marebta voro goda värdar.

Vi vita och alla infödda läto oss väl smaka och maten räckte till – Många objudna syntes till. Sargunaraj stod för den musikaliska underhållningen. Tre tal hölls för de nygifta. Gete vågade inte vara glad. Så är seden.

Må de många goda önskningarna som uttalades och tänktes, kunna förverkligas på dessa våra vänner.

(På bilderna ser vi att brudparet fick åka i en Land Rover och att det var Tsehay Tolesa som var tärna på bröllopet – hon i blommig klänning.)

16 maj. Mycket kraftiga och långvariga regn har fallit de senaste dagarna. Nu börjar vi på allvar att så majs. Av erfarenhet vet jag, att sådd ej bör ske före denna tidpunkt. – Likaså är det risk att så i trädgårdar här uppe före denna tid.

Det är lämplig tid att täcka taken nu.

19 maj. Kedane återvände idag från en lyckad färd bortåt Ardjo och trakterna nedanför. Han har sålt många böcker, 1 bibel, 1 nya testamente, 1 Davids psalmer och många bibeldelar. – Det gives oss en stor förmån här. Vi får sända ut mycket Guds ord. Det jublar i mitt hjärta. Men mera vill vi vara med om. Gud, ge oss kraft, visdom och möjlighet att finna de rätta vägarna.