Jag har inga brev sparade från hela mars månad och i dagboken är det bara korta notiser:

9 -10 mars: Mycket arbete med inköp och bygge. (antagligen köket)

12 mars: Ett gott bönemöte.

Ett brev från pappa till antingen Nils Dahlberg eller Johan Hagner från denna tid publicerades i Budbärarern (MTBB 1953:266). Där står bl. a. så här:

Vi måste få loss vårt gamla lager från Asmara. I våra strävanden att få fram katekesen har vi nu kommit så långt, att det ligger ett manuskript av denna Luthers lilla katekes här på mitt arbetsbord. Jag har en för korrekturläsning och ska just i eftermiddag gå till Bibeltrogna Vänners missionsstation för att få missionärerna där att också läsa igenom den innan vi lämnar den tillbaka till tryckeriet för tryckning. Vi har överenskommit med tryckning av en upplaga på 20 000 exemplar…

Det är ovanligt billigt att trycka just nu. Vi kan inte förstå oss på varför det kan vara så billigt. Men det måste vara en Guds tid nu.

Jag skulle behövt en medarbetare för korrekturläsningen och revidering av böcker. Att få män, som har annat arbete, att göra detta tidsödande arbete är inte lätt. Jag har redan blivit försenad på grund av detta.

Även om jag inte för närvarande har kapital tillräckligt så lämnar jag in beställningar på omtryck av flera böcker i tro att Gud ska förse med pengar i rätt tid. Tryckaren har också sagt, att han inte ska göra något illa vid mig, även om jag inte omedelbart har så att jag kan betala räkningarna. Det är ju ett gott löfte.

Med hjärtliga hälsningar. Din tillgivne Torsten

Dagboken den 14 mars: 20 000 ex av Luthers katekes beställda idag. Gud välsigne!

Annons