Lite senare i februari skrev mamma ett brev till Tyra Johansson m.fl. som vi ska återkomma till. Men eftersom hon skrev något om den gånga julen får det komma med här:

Vi kan inte tacka som vi bör. Gud välsigne och löne Er. Paketet kom fram i tid till Jul, och det beredde oss stor glädje. Tack för alla vackra kort och kära hälsningar – och alla värdefulla presenter. Flickornas klänningar är precis lagom. Att min är lite för liten nu det kan ju inte hjälpas, men jag skall väl så småningom bli normal i kroppen igen och då blir den bra att hitta. Och tänk att Torsten skulle få en fin slips igen, det var han inte lite glad för. Ja, kära Ni innerligt tack.

Nu ska vi återvända till dagboken.

Redan den 2 feb. skrev pappa så här:

Det är idag dr Hylanders 55-års dag. Missionärerna i Addis Abeba besökte honom på kvällen i hans hydda. Det blev en verkligt god stund. Han föreläste ur en del av ”Bortom bergen”. Det var skrivet av missionär Nylander. För mig blev kvällen till uppmaning att ge mig helt åt Herren. (Se Bortom bergen (I) sid 359…)

Besked om 45 000 amerikanska dollar för ett evangeliskt läroverk i Addis meddelades genom brev från Per Stjärne. Bönesvar för många.

8 feb. Det var kes Badima som predikande idag. Sådana gäster som general Tamm och överstelöjtnant Ohlin var närvarande vid gudstjänsten.

10 feb. Signes 6-årsdag. Vår flicka växer.

12 feb. Mina år går. Tack för Herrens trofasthet och hjälp. (38 år fyllde han)

16 feb. Jag har börjat lite i den amhariska språkskolan.

Annons