Nu för 70 år sedan hade mina föräldrar och systrar kom hem till Addis Abeba. Deras hem har de vid Mekane Yesus kyrkan.

Det blev vardag och de hade mycket att stå i så de är inte lika flitiga att skriva i dagboken. Vi har inte heller så många brev från dem heller. Vi får se om det överhuvud taget blir ett inlägg per vecka nu ett tag.

Denna vecka använder jag mig av delar av en artikel med rubriken Slutsålt som pappa skrev redan innan de åkte till Backo men den var publicerad i Budbäraren idag för 70 år sedan, den 1 feb. 1953.

Slutsålt Vad ska vi då göra – slå oss till ro eller gå vidare.

Det gäller böcker, som vi tryckt här i Etiopien. Vi behöver inte ha dem lagrade länge. De kom ur pressarna, vi visade dem för folket, de köpte dem gärna eftersom det var goda böcker och nu har vi inget kvar. Affärsmän vill att det ska gå så. Även vi missionärer är mycket nöjda.

Vilka böcker är det då som är helt slutsålda för närvarande? Här nedan följer listan. Biblisk berättelse, stora upplagan. C.O. Rosenius korta betraktelser, Luthers lilla katekes.

De upplagor vi tryckte dessa i var inte små. Dessa många tusen exemplar av böcker är nu ute bland folket. En och annan missionsstation ligger kanske på något eller några tiotal av somliga böcker. Vi får nu säga nej till de många, som vill köpa. Att få en god bok slutsåld är ju enbart uppmuntrande, men att sedan stå där utan möjlighet att distribuera mera skrifter av flera slag hör till något av det mest bekymmersamma för missionären.

Sedan gäller det några böcker, som när som helst tar slut. Det är bl.a. Kristens resa och Rosenii Dagbetraktelser för 30 dagar. Av dessa finns det nu några hundratal exemplar kvar. Går försäljningen normalt bör dessa vara slut på en kort tid….

Dock måste vi med stor tacksamhet nämna att hela bibeln såväl som nya testamentet mindre bibeldelar finns att köpa genom Brittiska och Utländska Bibelsällskapet….

På Stiftelsens Styrelses uppdrag har vi just för några veckor sedan lämnat Mendistationen och hunnit till Addis Abeba. Här skulle vi försöka göra något för bokspridningen särskilt med tanke på den del av landet, som tilldelats vår mission. Och nu befinner vi oss i denna situation då så gott som allt är slutsålt.

Vi står inför den brännande frågan. Ska vi slå oss till ro med det som är gjort eller ska vi i Jesu namn och i Hans kraft gå vidare? Med dessa rader vill vi vädja till Er, missionsvänner om förbön för denna betydelsefulla del av missionsgärningen. Jes. 55:10-11

Nu har han dessutom de senaste veckorna varit ute och sålt så lagret är väl ändå mer tomt. Han har genom ett brev från Missionssekreterare Johan Hagner fått löfte om ekonomiskt stöd för litteraturarbetet. Så nu är det bara att ta tag i det tillsammans med att bygga ett nytt kök i huset. Dessa två ting och annat kommer vi att kunna följa dem i under kommande veckor.

Annons