Nu till det andra brevet som var skrivet till Juniorer i Sverige. Det handlar dels om barn/ungdomar och det är tydligt riktat till juniorer.

Britta Nilsson som är sjuksköterska här, fick på kliniken här om dagen ta emot en stackars sårad flicka. Hon hade under det hon vaktade djuren mitt på dagen blivit biten av ett större djur. Vilket vet vi inte. Djuret hade rivit flickan så hemskt i ansiktet att hakan och käken var från övriga delar av ansiktet. Hon var så illa tilltygad att Ni inte skulle velat se på henne ens. Hon fick här hjälp för de infektioner som skulle bli en naturlig följd och så blev hon anmodad att resa till närmaste sjukhuset – Lakamte. Men det ville inte föräldrarna. Det skulle kosta för mycket. De tog henne tillbaka till sin hydda. Där kan hon inte få någon som helst hjälp. Vad ska nu inte den flickan gå till mötes.

Här har ingen tidigare hört budskapet om Jesus Kristus. Nu läses ordet här och det talas också vid gudstjänster och även för övrigt. Ni får vara med om att bedja Gud om att Ljuset må få lysa så, att det förvandlar hedningarnas hjärtan. Ingen troende finns ännu på denna plats. Vem ska våga bryta mot gamla fördomar och vanor och bli en kristen. Känner Ni att ni måste bedja mycket?

Själv har pappa använt många av dagarna i Backo för att sälja böcker. Han berättar bl a om ett möte med en pojke på ett torg:

För några dagar sedan var jag ute i en by med böcker. Då kom det en mohammedanpojke fram till mig. Att han var det, det såg jag på hans lilla typiska mohammedan mössa. Som väl var hade jag några böcker på arabiska språket också med mig. Pojken kunde det språket. En av böckerna ville han köpa. Men han hade inga pengar med sig. ”Jag ska springa hem efter”, sa han och satte iväg-

Efter en liten stund var han tillbaka med en slant och för den köpte han boken. Jag var nog rädd att hans far skulle förbjuda sin pojke att köpa en sådan kristen bok. Nu har han detta evangelium, det var Johannesevangeliet. Vill Ni be till Gud, att detta ord får bli honom till liv och frälsning?

För resten skulle Ni vilja höra hyenornas tjut under nätterna? Det är helt enkelt kusliga ljud de kan åstadkomma. Men oftast är inte dessa djur farliga för människor. De är landets renhållningsverk. Om ett djur, stort eller litet dör, så kastas det endast ut. På nätterna kommer hyenorna och äter upp det. De äter upp stora kor.

Innan vi for från Mendi hann vi döda en stor orm på omkring 4 meter. Det var inne på missionsstationens område. Men den dog inte förrän den fått flera skott från jaktgeväret. men vi var allt glada att den ínte hunnit skada oss eller våra barn.

I dagboken är flera torgdagar beskrivna:

26 januari: Besöket på Choboka-torget blev lyckat. Summan av försäljningen gick till omkring 25 shilling. Köplusten var den bästa och många böcker tog slut.

27 januari var han på torget i Backo.: Jag har väl försökt att sälja böcker här i byn vid flera tillfällen. Men inte har det gått så bra någon gång som just idag på torgdagen.

Och så berättar han om att han fått sälja en Bibel till en präst. Kes Workeneh som köpte en Bibel var från Shambo. Det är en plats norr om Backo som med tiden kommer att spela en avgörande roll för mina föräldrar och deras placering i Backo. Men det är en mycket senare historia (1959). Redan om ett år är de tillbaka på semester i Backo. Nu är denna semester över och pappa skriver i dagboken den 30 januari:

Vi hade att säga tack och adjö till våra vänner i Backo. Efter en god resa nådde vi Addis i skymningen. Det var gott att ha ett hem att komma till.

Annons