I dagboken står det kort och gott den 18 jan.

För mig var det från igår besök i Lakamte som Allans vikarie.

Tala om semester. I brevet från den 23/1 får vi citera lite mer:

Jag var i Lakamte över förra söndagen. Anledningen till det var att pastor Stefansson var bortrest och de behövde få hjälp med dop och vigsel bl. a. Jag tog mig dit med jeepen. Det är 8 mil mellan Backo och Lakamte.

Elsa och flickorna stannade kvar i Backo. Det var nog lugnare så och så fanns ju lille Nils-Fredrik, 2 månader gammal som de kunde öva på. Enligt förra inlägget ska de ju bli ”duktiga barnpigor”.

Eva, Signe, Elsa, Britta och Nils Fredrik (Niffe)

.Jag passar på att ta med lite information om jeepen som finns i brevt.

Sten du frågade om reparationen av jeepens växellåda. Den gick till bortåt 250 kr. och dessa utgifter betalas av missionen, som helt och hållet står för bilens drifts- och underhållskostnader eftersom bilen uteslutande används i missionens tjänst. Dock får vi räkna bilen som vår bil. Det är ju förmånliga villkor för oss. Använder vi bilen för helt privata turer, såsom denna till Backo, då betalar vi själva bensinkostnaderna.

Lite mer av praktisk information ur brevet:

Vi tackar för de medel du Carl har sänt iväg till oss. Vi kommer nog att kunna ta ut dem vid vår återkomst till Addis. Stiftelsens ledning har nu svarat att vi får bygga om köket för att vi ska få ett tvättrum, förrådsrum m m. Men för att få det lite bättre än det annars kunde blivit, så sätter vi in lite av egna medel där.

Er jullåda fanns verkligen i Addis och var inte insänd till Wollega som vi först trodde. Jag fann den i ett förrådsrum. Vi tackar så hjärtligt för alla värdefulla och uppmuntrande saker till oss och flickorna. Karamellerna var enastående goda. Lådan kunde vi alltså öppna på julaftonen hemma i vårt hus. Det var roligt. Sådana fina omslagspapper sén – sådana finns inte här. Vi är ledsna över att vi inte kan vedergälla Er för allt vad Ni gör för oss.

Här i Backo har vi nu vår semester. Det blir bara två veckor. Därför kan vi ta ut lite mer sedan om vi önskar och finner det lämpligt. Nu ska vi närmast göra vid köket och så söka komma igång med vårt nya arbete. Vi har fått brev från pastor Hagner där han ger oss hopp om vissa medel för att kunna trycka om böcker som nu är helt slutsålda. Om denna sak då det gäller litteraturen har vi skrivit en artikel för Missionstidningen Budbäraren. Den ger något besked om det arbete som ska bli vårt och hur det nu ligger till med litteraturen. Vi önskar så komma igång med detta arbete.

Ja det är nog inte utan att han redan är i gång. Det ska vi se i nästa inlägg och sedan återkommer vi till artikeln också.

Annons