Ur dagboken:

8 sept. Idag har bibeldagarna för Mendi församling börjat. Det är bra märkligt att folket nu kommer dessa vardagar till kyrkan.

Lite mer detaljerat skriver mamma om det i brevet av den 15 sept.

Till bibeldagarna hade vi tre främmande talare från Nedjo, Aira och Challia. Vi har haft möten kl. 9 på förmiddagen och kl. 4 på eftermiddagen. På fm har det varit bibelstudium och undervisning. Mycket folk har kommit. Och goda och rika möten har det varit. Hela veckan har vi haft som ämne ”Den gode Herden och fåren”

Tillbaka till dagboken:

Nu föreligger det beslut av de äldste att vi efter bibeldagarna ska ha ”fidelläsning” (läskunnighets kurs) för de av församlings medlemmarna som ännu inte kan läsa.

9 sept. ”De främmande talarna” och våra egna var idag på middag hos oss.

Ato Chali (borgmästaren) har sedan igår börjat lära sig köra bil.

Kanske också en uppgift för ”herden” Torsten.

Annons