Två korta notiser har vi i dagboken från början av september:

4 sept. Kursen som började den 25 augusti avslutades i dag. Det har varit många deltagare. Det har varit mycket intressant och givande. Deltagarna, som kommit mycket flitigt tycks ha fått nytta av det Guds Ord de fått. För mig har det varit arbetsamt.

5 sept. Våra elever, ”lärarna” – Tasgara Hirpa och Itana Obsi kom idag tillbaka från sina uppgifter i respektive Karra och Bidjit. – Den förre förde med sig en man som nu kommit till tro på Gud. Han har i fyra år varit helt otillräknelig. Nu har han blivit helt återställd och är med här för att få undervisning för dopet.

En av dessas berättelse nämner mamma om i brevet som hon senare i månaden skriver (15/9).

Även om vi var trötta (orsaken till tröttheten återkommer vi till om ett par veckor) var det roligt att sitta och höra när en av bibelskoleleverna, som nu hela lovet varit lärare i en by 5 timmars väg härifrån, berättade om arbetet där. Det är så märkliga ting som Gud gör, så det går inte att beskriva.

Annons