Jag skrev redan i förra veckan att brevet som skrevs den 16 augusti handlade mycket om framtiden. En del av det handlar om denna vecka och annat om framtiden längre fram:

Nästa vecka får jag lite uppehåll i läsningen. Då slutar konfirmationsläsningen. Och först efter en sex sju dagar börjar kursen för äldste och predikanter. Under den mellantiden ska jag försöka mig på att ta mig till Nedjo och tillbaka. Enligt svenska förhållanden skulle den vägen vara avklarad på en timme och lite till. Det är bara sju mil dit. Men här är inte vägen så bra. Vägen kommer inte att kunna användas för biltrafik ännu på två eller tre månader. (Men han räknar med att kunna använda den.) Det är möjligt att Hanssons bil blir den första, som kommer in hit någon gång i november. De skriver, att de ämnar att lämna Sverige i slutet av oktober, Men det blir väl i så fall med flyg. Annars hinner de inte hitin i november. De lär ha köpt en något begagnad jeep hemma i Sverige. Vi unnar dem så gärna att ha en bil härinne. Inte för att man använder den dagligen under regntiden. Men för att ha den här om man nödvändigt måste ta sig härifrån för en eller annan anledning.

Vid den tidpunkten skulle väl också pastor Dahlberg komma inöver. Det ska då bli prästvigning i Nedjo. Församlingen i Mendi har en ung man, som genomgått prästskolan där. Han är hemma här nu och väntar på att få bli prästvigd vid det tillfället. Ato Matteus är hans namn och han har hustru och barn. Helt nyligen fick de sin förste pojke. De har två flickor förut. Det blir nog barndop framöver. Det är även andra församlingsmedlemmar som fått barn och det finns de som väntar på tillökning. Förra dopdagen var det fyra barn som upptogs i församlingen. Det ser ut att bli lika många nästa gång också.

Om Matteus skriver mamma i ett senare brev (15/9-52):

Han är en mycket fin och begåvad ung man son till en av de mäktigaste männen här i Mendi. I början blev Matteus bortstött ifrån fadershuset därför att han blev en evangelisk kristen. Men han har blivit tagen till nåder igen. Kanske därför att de andra tre sönerna också blivit evangeliskt kristna. Det var väl inte så lätt att utestänga eller förskjuta alla sönerna.

Detta är en bild på Matteus ur boken DET ÄR JU MÄNNISKOR DET GÄLLER, 1966 av Nils Gunnar Nilsson

Tillbaka till pappas brev:

Vid Hanssons återkomst till Mendi är det meningen att vi ska förflytta oss till Addis Abeba. Inte är vi glada över att flytta till storstaden efter att ha varit här långt inne i ensamheten. Ännu vet vi inte mycket om hur vår uppgift kan bli. Det är ett nytt arbete som skall upptagas. I missionens första tid ägnade sig pastor Olle Eriksson mycket åt detta bokarbete. Sedan dess har ingen haft direkt ansvar för detsamma. Vi ska bo på gamla stationen i Addis. Där har vi bott en kortare tid under vår första period härute. Det är på den platsen där den nya kyrkan finns. Det blir väl därför visst arbete också inom den församlingen. Vi vet inte alls mycket om det kommande arbetet. men vi är tacksamma för förbön för detsamma.

Annons