Denna vecka läser vi ur dagboken.

25 juli: Så gott som hela eftermiddagen regn. 45 mm.

26 juli: Söndag – högtid i församlingen. Vid förmiddagsgudstjänsten, då jag talade över Matt 5: 27-42, intogs 37 nya medlemmar. Under predikan och vid själva intagningscermonin var en god anda rådande. Mottagligheten var god. Ato Gamatcho passade på att uppläsa ett stycke ur församlingens stadgar vilket handlade om dryckenskap. Flera andra tillkännagivanden fanns och till allt detta lästes ett brev från Lydia.

Efteråt följde inskrivning av de nya medlemmarnas namn m.m.

Snart nog var det tid för nästa gudstjänst. Vid denna talade ato Matteus mycket gott utifrån Jakobs brev: ” Tron utan att den visar sig i goda gärningar är helt gagnlös” sa han bl a.

Denna dag har varit en av våra rikaste dagar under vår tid i Mendi. Guds ord syns ha haft ingång i människors hjärtan. Och det är ju det största och viktigaste av allt. Därför tackar vi Gud!

Ett gammalt gräl mellan en far och mor gick att lösa i kväll.

28 juli: Förberedelse för läsning med en grupp konfirmander har varit mitt egentliga arbete idag.

29 juli: 9 elever kom idag för att börja läsningen. Mina medlärare är: Ato Baissa, Ato Gamatcho och Ato Matteus. Gud välsigne!

30 juli: Andra läsdagen. Jag hade att tala om dopet och nattvarden.

Vi har många gånger fått god hjälp till hushållet genom vilt. Så också ikväll. Ato Biana kom ikväll hem med en stor gasell – omkring 70 kg.

Annons