I dagboken får vi följande information om förhållandena i mitten av juni1952:

14 juni: Den sena regntiden har börjat.

15 juni: Det har varit kvartalsmöte i Agamsa. Vädret har varit bra. Därför gick det så lätt för ato Baisa, Jehijes och mig att ta oss dit. Till Kiltokarra, dit vi åkte med jeepen hade vi också ato Chali (Mendis chef) och Kebada med oss.

Den nya kyrkan i Agamsa är tagen i bruk och den är verkligen bra byggd. Det blev dop också. Fyra barn döptes. Vi hade ett gott möte där.

Då vi nådde Kiltokarra fanns där en man som ville tala med oss. Han var från Gori och han hade hört evangelium i Kiltokarra. Nu ville han att hans husfolk och grannar också skulle få del av ordet. Han bad om predikanter för Gori.

16 juni: Första delen av ”vårsändningen” kom hit in till Mendi idag. Visserligen har några småsaker kommit förut. Regntiden är i full gång. Nu väntar vi på mera av sakerna från Addis.

20 juni: En svår dag. Gemane har lämnat idag. Han har varit så ”svår” sista tiden. Vid tillsägelse idag att trampa chicka, så var det nog för honom. Vi som väntade så mycket av honom. (se bl a inlägget: 52:8 Kära Juniorer i Önneköp!)

Så ligger Elsa igen. Troligen är det samma som förra gången (missfall). Arbetet tröttar och ingen avlöser oss för vila och semester. Idag efter kvällsmötet blev hon för trött och så började blödningarna igen. Gud se till oss i nåd och förbarmande!

21 juni: En arbetsam dag för mig. Nog märker jag att Elsa i vanliga fall arbetar mycket. Nu kom så gott som allt på mig. Jag fann nattvakten sovande före kl. 9 på kvällen.

25 juni: Fostret har gått ut och Elsa är betydligt bättre. Men ännu får hon hålla sig stilla i sängen. Tack gode Gud för Din trofasta hjälp!

Genomgång av kommande söndags text med predikanterna hör till det mest intressanta i undervisnings väg.