Jag fortsätter att citera ur brevet som skrevs den 27 april. Efter att ha skrivit om barnen och ungdomarna går han över till att berätta följande:

Ato Gamatcho Danu, som är ledare för Mendi evangeliska församling som numera är rätt stor – över 200 medlemmar, sade efter predikan att vi hade en kvinna ibland oss, som mycket länge varit en Satans tjänare. ”Nu vill hon bli en Herrens tjänarinna”, sa han bl. a. Det förhåller sig så med henne, att hon sedan barndomen varit under djävulens herravälde. Arma kvinna! Hon är en sådan som vi härute kallar trollkvinna.

En av församlings medlemmarna, en äldre man, har odlingsmark väster om Mendi och där håller han till ibland. I den byn har han gång efter annan läst Guds ord för folket. De har inte förr hört evangeliet i den byn. Men nu har han läst för dem och sagt att de ska tro på Gud och inte på sina trollmän och trollkvinnor. Även denna kvinna har lyssnat och nu har hon lämnat sin förra tro. Så långt vi kan förstå det så är hon löst ur Satans grepp. Hon har lidit otroligt under dessa långa år. Sjuk har hon, som många andra trollmän/-kvinnor, också varit. Vi kan inte sätta oss in i de svårigheter de måste genomgå. Nu har hon blivit fri från flerårig magbesvär.

Kvinnan har sett drömmar under de sista nätterna. En gång såg hon en ljus gestalt komma emot henne. Då gestalten var nära och kvinnan fruktade storligen och ropade: ”Vem är du som kommer?” Då hörde hon följande ord: ” Jag är Jesus”

Denna kvinna var nu med i kyrkan och satt på första bänkraden på kvinnosidan. Efter predikan bad ledaren, Ato Gemetcho, alla närvarande att omsluta henne i förbön och uppmanade två män att i gudstjänsten be för henne.

Gud gör stora under än idag. Detta var nu bara några korta ord om denna kvinna. Får vi också be Er bedja för henne. Det hon nu behöver få är undervisning i Guds ord. Vi ska försöka att ge henne sådan på lördagarna och så ämnar hon komma till söndagsgudstjänsten. Men hon har tre timmars väg hit till kyrkan. I hennes by är ingen troende på Gud. Må hon nu bli en Herrens tjänare där.

Kära Ni, bed mycket för all nöd som råder härute! Men tacka också Gud för allt vad Han gör här bland detta folk.