I tidningen Budäraren den 11 maj 1952 citeras ur ett brev pappa skrivit till Missionsföreståndaren Nils Dahlberg. När pappa skrev detta brev vet jag inte men borde eventuellt kunna hitta det på EFS arkiv i Uppsala. Nu får jag i brist på annat för mars månad citera ur detta under dessa veckor:

Jag har just tvättat av mig efter hemkomsten efter denna söndags predikoresa. Den har i dag bestått i en resa till en plats omkring 2 mil i riktning mot Nedjo. Vår nya jeep är ovärderlig. Den har gjort flera resor i evangeliets tjänst redan.

Vi prisar Herren för att vi får vara med i verket då Guds rikes historia på jorden skrivs. – Det skrives historia dessa tider härute. Jag har sett det i dag också. Här står inte verket stilla. Det är utveckling och erövring av nya områden och många själar föres in under ljusets herravälde. O, vad det är stort!

Idag har jag fått se då två nya församlingar grundats. Skulle inte sådant glädja en? Det skrevs en historia då apostlarna verkade på jorden. Nu skrivs en annan. Men det är samma Herre som leder verket. Så som det står att församlingarna ökade med så och så många själar om dagen, så sker det än. Var det inte just det, som ledaren för den evangeliska gruppen i Agamsa berättade, då vi efter mötet satt inne i hyddan och åt pepparsås. Han sa så här: ”Nu kommer det tre, fyra eller fem nya med till varje möte.” Det som särskilt gladde dem var, att en trolldoktor kommit till tro och att denne redan börjat vittna om sin Frålsare.

– En affärsman härifrån Mendi har för några veckor slagit sig ner i den byn där borta och det är nu han som läser Guds ord för folket både morgon och kväll. Och genom detta händer så mycket.

Vi ansåg att platsen Agamsa och den där intill liggande byn Kiltokarra vara mogna för att få organiserade evangeliska församlingar. Det är dessa vi varit med om att grundlägga idag. Vi for tidigt idag på morron härifrån och är tillbaka nu just före skymningen. Jag tog med tre av denna moderförsamlings äldste och det var en verklig styrka att komma med dem. Arbetet är ett par år gammalt i dessa byar. Men inte äldre. Den man som idag berättade om trolldoktorn som kommit till tro har för bara omkring två år sedan tillbett en orm. Idag blev han vald till vice ordförande. Mendi församlings evangelist blir den, som närmast ska se till verket i den byn. Affärsmannen, som är en helt ung man, blev vald till församlingssekreterare. Han och ordförande är de enda av de sju utsedda äldste, som kan läsa och skriva. De var mycket glada över att nu få sin egen församling. Vid stundande påsk ska vi sända en lärare till den byn och han ska få påbörja undervisningen, så att vi längre fram kan ha konfirmation.

Fortsättning nästa vecka.