Som jag nämnt tidigare så har vi varken brev eller dagboksanteckningar från mina föräldrar under hela mars månad 1952. Denna vecka tar jag upp sådant som nämnts i brev av den 20 och 22 februari men som jag inte haft med i tidigare inlägg.

Vi har fått en helt ny elev till vår skola. Det är en ung man i 18-20 års-åldern och han är från Chankalla. Det är ett helt annat folk av verkligt mörk, svart hudfärg. Han är den förste därnere ifrån och han tycks trivas bra här bland våra andra skolbarn. Men i eftermiddags var han inte belåten då han skulle hugga lite ved. Men det går väl över tills imorgon. Tänk om han kunde bli ett vittne för sitt eget folk om Jesus Kristus. Hans folk har ännu inte hört och trott evangelium. Visserligen har vår evangelist varit nere i deras område nu två gånger under sista månaderna. Och det är han som funnit denne Gotema.

Och så något från det andra brevet där mamma tänker vidare angående Gotema och hans folk:

Det är inte lätt att omplantera dem, de lever under så helt andra förhållanden än folket här. Gotema ville komma och han tycks trivas. Förra gången vi hade barndop i kyrkan så steg han fram och ville bli döpt. Men han fick ju vänta lite, han måste ju få undervisning. Det ska Gamatjo få börja med nu på måndag.

I dagboken skrev pappa den 20 febr. om en annan pojke:

En pojke på stan som också är vår skolpojke har rätt länge varit spekulant på en bibel. Idag köpte han en sådan. Han kom till torget tillsammans med sin far. Denne skulle pruta förstås, men pojken visste, att det inte lönade sig. Fadern betalade 10 shillings och pojken plockade fram en likadan slant. Och så blev affären avslutad. Genast föll pojken ner och kysste sin fars smutsiga fötter mitt inför allt folket i Jehijes affär.

Slutligen om två små flickor i slutet av brevet av den 22 febr.:

Jag vet inte om vi tackat för paketen som kom med Hilmas lådor. Hjärtligt tack för galonbyxorna m m som mamma skickade medan hon levde. När vi fick dem blev Signe och Eva så förtjusta. Jag fick gömma undan dem annars ville de ha dem nu i värmen.

Ja, kära Ni allihop. Nu får Ni hjärtliga hälsningar från oss alla fyra genom tillgivne Elsa,