Nu kan vi återvända till dagboken efter i princip en månad. Tydligen är det en söndagsupplevelse som påminner pappa om dagboken:

21-22 okt. Söndag då jag varit i Boke. 13 personer intogs i församlingen. Den fallfärdiga hyddan blev en helgedom där Herren var nära. Gudstjänsten var enkel men högtidlig. Nu ska ett större hus byggas åt ato Jadata, det ska också tjäna som kyrka. En pojke begärde kristendomsundervisning. Han satt på bänken, stocken innanför hyddöppningen. Jag frågade varför han nu ville bli kristen. Då berättade han om sin far, som varit trolldoktor – numera död. Nu hade pojken hört om ljuset och ville bli ett ljusets barn. Vår skola är i full gång. Det tycks vara svårt att få bibelskoleeleverna att komma igång.

Om ni vill läsa mer om plats Boke (lägg märke till att även i Nakamte var det en plats som hette Boke). I Monica Lindbergs bok: Också mitt Afrika, sidan 67 kan ni läsa om denna plats och denne man.. Om ni inte har boken och vill ha den så hör av er till författaren eller mig.

23 okt. En chankalla-pojke kom idag. Det var den första. Han kom tillsammans med sin far. Efter middagen har han fått tvätta kläderna. Men redan före kväll ville han gå hem. Före kvällen kom det sedan en stackars pojke för att få hjälp. Han hade mask. Det syntes på hans vita tunga och svullna ben som knappast bar hans kropp. Hjärtat var mycket ansträngt. Lydias första omdöme var att han snart nog skulle dö. Hon frågade dem som var med honom om han var döpt. Och det var han. Sedan frågade hon dem om han visste vägen till himlen. ”Hur skulle vi kunna veta det”, svarade de, ”ingen har lärt oss.” Det var så svårt att se den arme pojken på 12-13 år.

24 okt. Elsa och jag har haft ett långt och ingående samtal med bibelskoleeleverna. Det var väl behövligt. Vi hoppas så att denna samtals- och bönestund ska hjälpa dem.

25 okt. Idag har vi haft ato Chalis här på middag. Allt gick väl.

Det är intressant att lägga märke till den nära relation de hade till chefen i Mendi. Se följande tidigare inlägg: 21:19a Vad har ni att göra i Mendi? 21:22 Stort fint får som gåva 21:24 Olika kommunikationsproblem 21:30 Glädje och bekymmer. 21:36-37 De många olika arbetsuppgifterna