Den 10 september skriver pappa ett kort brev till de anhöriga. I brevet står det bland annat::

Även om det denna gång bara blir ett kort litet brev, så vill vi ändå sända en hälsning. Det är väl med oss alla fyra här. Elsa har fått krafterna tillbaka. Ni borde se henne i arbetet här. Hon har mycket att stå i. Det är en duktig hustru jag har. – Jag sitter just nu i skolan på vårt så kallade kontor och väntar att de äldste i församlingen ska komma. Det är alltså måndag och vi ska ha äldstemöte. Men det regnar och är inte just så roligt för deltagarna – Vi har ännu att vänta regn en månad eller lite mera. Därför sår vi ännu. Men vi har också bra skörd redan. Vi har fin potatis – just som svensk. Bruna bönor och morötter har vi gott om.

Vi har haft begravning här nu i eftermiddag. Ett barn till en av våra församlingsmedlemmar dog i kikhosta på förmiddagen. Barndödligheten är hemskt stor här. För närvarande har så gott som alla barn här runt om kikhosta. Därför är vi så tacksamma om Ni särskilt nu skulle vilja bedja mycket för flickorna. Dom är oss till stor glädje här i ensamheten.

I varken dagboken eller brevet nämns något om att det är nyår i Etiopien dessa dagar. I dagboken står det den 14 sept.

Vi har ikväll haft extra äldstemöte då också samtliga förutvarande predikanter var kallade. Jämte dessa hade också kallats 13 andra män i församlingen. De senare kallades som extra predikanter. Samtliga svarade ja. Ett stort och viktigt steg är härmed taget inom församlingen.

15 sept. Ato Gemetchos hustru är ännu svårt sjuk. (Se 21:33b Ensamma som vi är här inne.)

16 sept. Söndag med gudstjänster här och på samtliga utposter. Särskilt i Agamsa och Kiltokarra var de välbesökta och flera nya människor hade kommit tillstädes. – Frukt av veckans undervisning. Nu har Lamessa och Amosa gått till respektive Karra och Boke.

Mengesto är sjuk i malaria.

17 sept. Vi har arbetat på kontoret för det nya läsåret. Ett nytt hus för inneboende elever har påbörjats idag.

18 sept. Fru Gamatcho och Mengesto ännu svårt sjuka. I dag har Elsa och jag varit på en finare middag hos ato Chalis. (Chefen i Mendi stad.) Elsa är nu i kväll på sångövning.

1 okt. Idag har skolan öppnats. Många elever skrevs in – Bibelskolan har också öppnats.

Detta skolår utökades med en ny klass – klass fem. Detta kombinerat med en Bibelskola på eftermiddagarna startades för att utbilda ledare för församlingarna. Bland de nya eleverna finns Tesgara Hirpho och Itana Obsi. Den senare kom ju senare att på 60-talet att arbeta tillsammans med mina föräldrar i Backo. Där han fortfarande bor. Den förre blev med tiden Västra Synodens president m m. Han bor i Tyskland och han har berättat för mig att han kommer ihåg hur pappa själv var med och byggde på detta hus som byggdes för eleverna som kom från andra platser.

Arbetet med detta hus och allt som har med skolan tar väl all tid för det är uppehåll i dagboken fram till den 16 okt. Inte heller något brev innan den 5 okt.