Jag har fått kompletterande information från Karl Erik Lundgren därför sänder jag ut denna blogg igen. Se nedan.

Denna veckas inlägg kommer ur brev som skrevs senare, nämligen den 21 sept. men som berättar om deras situation i Mendi. Det är ett brev som mamma skrev till Thyra Johansson i Nogersund.

Vi trodde ju att Ingvar och Brita skulle ta´ in vår jeep, men därför att den var så ny ansåg de att motorn skulle ansträngas för mycket då när regnen hade gjort vägarna så svåra. Nu är det väl tänkt att Torsten skall försöka komma till Addis Abeba i november, när vi har konferens, och då tar han väl in bilen. Nu är vägen mellan Nedjo och här avbruten, en bro har flutit bort och ingen bil kan komma över (säger hon den 21 sept.). Det är t o m svårt för människor och djur.

Det ska bli skönt att slippa ansvaret för sjukvården när Lydia kommer tillbaka. Vi har haft en del svåra fall bland vårt eget folk. Nu är det en lärarhustru som är sjuk. Det är någon så underlig och envis sjukdom som folk har här med rysligt hög feber. Det liknar mest tyfus, men den brukar ha kris vid 13-14 dagen. Men här ligger de i flera veckor i denna höga feber. Frun som nu är sjuk har haft upp till 41,4 grader. Vore det en vit så vore det ju döden men detta folk är starkare. En kväll var Torsten dit och gav henne Herrens nattvard, hon önskade det. Dagen efter såg hon så väldigt klen ut. Gud vet vad som är bäst, men nog önskar jag att hon skall få leva hos sin präktige man och sina två flickor. Jag kan inte säga hur mycket vi tycker om denne vår lärare. Gamatjo heter han. Han är också president / ordförande i församlingen. Tidigare har han jobbat i regeringens tjänst. Då hade han precis dubbelt så mycket i lön som han har nu. Men han lämnade sin regeringstjänst för att mera helt kunna tjäna sin Herre och hjälpa sitt folk som ännu vandrar i mörker.

Denne man är prästen och sedermera en av presidenterna i Västra Synoden av Mekane Yesus kyrkan – Gamacho Danu, som är bekant för många av er. I samarbete med Eskil Forslund publicerades hans bok Bortom Bergen på svenska. (EFS/ Läser, 2016). Han lever och bor i Addis Abeba men närmar sig nog 100 år. Jag träffade honom i november 2019. Tyvärr hade jag inte denna information om hans fru aktuell då. I boken skriver han om denna tid och Mendi på sidorna 86–, men tyvärr nämns inte så många personliga fakta. Om jag träffar honom igen så måste jag fråga honom.

Karl Erik Lundgren har informerat mig enligt följande: ”Kes Gammachu är född oktober 1920 och fyllde 100 år förra året – han blir snart 101 år.”