5 aug.: Vi har haft konfirmation här i Mendi. Följande blev konfirmerade: Adase, Ganami, Serito, Djale, Paulus, Santo och Baiene. Vi har haft bortåt en månads läsning och den har varit god. Begåvningen bland eleverna har inte varit så särskilt stor, men de har fått lära sig åtskilligt. Därför gick förhöret ganska bra idag.

Igår kväll vid genomgången av ordningen för konfirmationen frågade jag eleverna vilken sång de önskade efter förhöret och konfirmationen. Ganami sa: ”Den stunden i Getsemane…” Den sången blev också sjungen.

Nu i eftermiddag hade vi de nya konfirmanderna och lärarna här i vårt hus. De förra fick berätta om hur de först i sitt liv fick höra om frälsningen.

6 aug.: Jag har idag gjort upp program för äldste- och predikantkursen. Det är inte så litet jag bävar för kommande veckors undervisning.

9 aug.: Kursen är igång. Antalet deltagare är nu omkring 15. Deltagarna tycks ha bättre uthållighet än vi vågade vänta. De kommer flitigt. Mina ämnen är: Guds ord; Med Paulus i hans arbete; Med Jesus i Palestina; Predikanten och predikan. Elsa sjunger med dem. Ato Matteus undervisar i Galaterbrevet.

Sedan den 7 aug. har också fidelläsningen (ABC-kursen) i tre klasser pågått för äldre personer. Det är mest kvinnor och intresset är verkligen stort. Följande lärare undervisar: Ato Gamattcho Deno, Ato Tesgara Danki och Lamessa Bato.

Vi fann församlingens evangelist på torget där han sålde strumpor. Vidare satt en av sjuksköterskorna på torget och sålde salt. – Båda har lön. Den senare nekade lite senare på dagen att gå till Kiltokarra för att hjälpa en sjuk.

10 aug.: Vi har haft hela raden av deltagare i kursen på tesamkväm här i vårt hus. Det blev en god och gemytlig samvaro. Skaran har fördubblats sedan förra årets kurs.

Ato Gamatcho och Tasgara har själva bestämt att de efter kursens slut ska gå till Karra, vår nya predikoplats för att stanna där en veckas tid för att om möjligt finna ut möjligheter för organiserad verksamhet.

Vi sår teef nu om dagarna.

12 aug.: Söndagen började med ihållande regn. Vi undrade om det skulle komma några till kyrkan. Gudstjänsterna blev väl besökta. Vi hade en särskilt god stund vid nattvardsbordet då konfirmanderna fick gå fram för första gången.

14 aug.: Arbetsdag för kyrkan. En stor skara kom och mycket arbete blev gjort.

Nu har vi inga anteckningar i dagboken på tio dagar. Kursen tar tydligen all tid. Dess utom har mamma ansvar på kliniken eftersom Lydia är bortrest. Hon är på välbehövlig ledighet och följde troligtvis med gästerna som varit på besök. Först den 24 augusti skrev pappa så här om kursen:

Idag har äldste- och predikantkursen avslutats. Vi hade prov idag. Kursen har varit till stor glädje för mig och intresset från deltagarnas sida stort. Säkert har en sådan kurs sin stora betydelse för församlingarnas ledare och deras predikanter.