Det är dags att presentera evangelisten som nämndes i bl.a. förra inlägget och som är aktuell även i denna. Jag använder delar av den presentationen och bilden Monica Lindberg har sin bok Också mitt Afrika på sidan 225:

Dabba var alltså den förste av Mendi församlings anställda evangelister. Han är sannerligen också en evangelist som person, utrustad för sin uppgift. Dabba föddes 1918 i Bodji. Hans föräldrar var evangeliskt kristna.

Dabba gick där i skola och kom med tiden att börja predika i Bodji trakten. Vidare ur Monicas bok:

1947 kom Dabba till Mendi. Han planerade att skaffa sig levebröd genom att göra affärsresor till Kurmuk, en stad på gränsen till Sudan. I Kurmuk skulle han köpa in varor som sedan skulle säljas i bland annat Mendi. Dabba fick i Mendi bo hos Baessa Djammo. Samtidigt med detta hade de äldste i Mendi församling börjat diskutera nödvändigheten av, att någon skulle ta sig an de nya uppgifterna, som växte fram.

Baessa Djammo presenterade Dabba för Arne Hansson. På Baessas förslag började de äldste rådgöra om att anställa Dabba som evangelist. Man beslöt att låta honom hålla en provpredikan innan slutgiltigt beslut. Dabba höll sin predikan över ämnet ”När Israels barn gick genom Röda Havet.” hämtad från 2 Mosebok 4. Alla kände sig nöjda och belåtna. Dabbas uppgift blev, efter att ha gått kursen i bibelskolan, att använda all sin tid för det evangeliska arbetet. Hans lön bestämdes till 30 etiopiska birr/ månad. (ca 45 SEK) Nu var han fast anställd av missionen och församlingen, en anställning som kom att bestå fram till pensioneringen 1976.

Dabba fick gåvan att bli ”nytändare” på många platser i och runt Mendi, Begi, Assosa, Blå Nilen och en kortare tid i Nakamte området etc. Dabbas hustru hette Tirfi.

Ni kan läsa mer om Dabba bl. a. på sidorna 45 och 61 i ovan nämnda bok. Nu till dagboken:

8 juli: Söndag. Vanlig förmiddagsgudstjänst vid vilken f. d. trolldoktorn bad om förbön. Eftermiddagen präglades av bröllop och vigsel. Det var Teresa Fofi och Rebka Irena som förenades. Vi hann nästan inte till kyrkan. Brudföljet kom tre kvart för tidigt. Vigseln började med predikan. Under gudstjänstens gång fick trolldoktorn ett mindre anfall. Därför samlades vi efteråt till bön för honom. Han gick till Dabbas hus och hade en någorlunda lugn natt.

9 juli: Gamada har sålt böcker idag för omkring 12.50. Program för konfirmandkursen har gjorts upp.

10 juli: Kursen har tagit sin början. Den har sju elever. Bland dessa är f. d. trolldoktorn en. Gud välsigne dessa veckors läsning!