Vi fortsätter och får korta notiser i dagboken även under juli:

1 juli: Intagning av 42 nya medlemmar i församlingen. En stor dag! Och måtte Herren ha fått göra sitt verk i mångas hjärtan. Gudstjänsten började med vanlig gudstjänst då Ato Tasgara predikade. Efter detta kallades de nya medlemmarna fram till altaret där prästen och de äldste redan fanns. De 42 fick svara på fyra frågor och tillsades senare att de nu blivit denna församlings medlemmar. De äldste gav dem minnesord. Jag talade förmaningens ord en stund till dem. Vi kände en god anda under hela mötet. Akten slutade med att de nya fingo sina medlemskort.

Den Tesgara som nämns här ovan trodde jag först möjligen var prästen Tasgaraa Hirphoo som jag visste var i Mendi under mina föräldrars tid där. När jag senare i dagboken stöter på honom som elev blev jag tveksam. Jag ringde till Tyskland där Tasgaraa Hirphoo bor och kontrollerade saken. Mycket riktigt det fanns en lärare i Mendi vid namn Tesgara Danki. Det måste ha varit han som predikade denna söndag. Om denne person skriver Monica Lindberg, vid några tillfällen, i sin bok: Också mitt Afrika (se sidorna 47, 49 och 65). Vid det senare tillfället kommer det också fram att han var en i äldstegruppen i församlingen, därför var det väl lämpligt att han predikade.

Tasgaraa Hirphoo nämnde när jag pratade med honom tre egenskaper hos Torsten Persson som han tydligt kommer ihåg: Torstens engagemang runt spridande av kristen litteratur. Den glädje som han utstrålade när han predikade och undervisade. ”Den skapade nyfikenhet” och slutligen att han var en praktiskt arbetande person. Det kommer också fram i nästa dagboksnotis.

5 juli: Eftersom inte skolan pågår så har vi tid för utomhusarbete. Det är särskilt i trädgården och på åkrarna vi håller till. Fofa har sitt arbete på taken med taktäckning.

6 juli: Evangelisten Dabba har sänt bud att han behöver en mula för att föra en trolldoktor hit. Denne lär enligt brev ha kommit till tro.

7 juli: Gamada, vår evangelist från Lakamte har kommit till oss. Det var roligt se honom igen.Trolldoktorn kom verkligen idag.