24 juni: Söndag med besök i Boke. Bönehyddan var alldeles fullsatt då vi kom fram. Biana predikade länge och väl. Efter det började jag dopakten. Två äldre människor togs upp i församlingen genom det heliga dopet. Det var så tyst och stilla och nog tror vi att Gud själv var med oss. Jag gav dem namnen Matteus och Marta. Efter dopet talade jag en stund och till slut erbjöd vi Boke-borna att få en skola under en månads tid följande månad. Dom blev glada för det och skulle nu tala vidare om saken. Det ingick också i bestämmelserna att de skulle betala en viss del till lärare och för skrivmaterial.

På hemvägen fick vi regn på oss och gick in i en hydda. Tänk vilket liv människor i detta land lever. Hyddan var helt enkelt ruskig. Vi fick ett tillfälle att tala Guds ord till två kvinnor, som inte förr hört Ordet.

26 juni. Vi har förhör hela denna vecka i skolan. Barnen tar det med största allvar. Idag är det så gott som beslutat att vi ska öppna en 5:e klass till hösten.

27 juni: Vår Eva fyller två år idag. Dagen har firats med barnbjudning och fotografering. Våra två flickor är friska och till glädje för oss. Gud, bevara dem som Dina!

(Jag är osäker på att denna bild togs på Evas födelsedag men den får vara med här.)

28 juni: Ett långvarigt och kraftigt morronregn gör det alldeles omöjligt att börja skolan i rätt tid idag. Detta regn är det kraftigaste sedan vi kommit hit.

30 juni: Flaggan har varit i topp. Examen är över. Allt gick väl.