Dagboken:

17 juni: Både denna söndag och föregående har vi haft förhör med sådana som önskar bli församlingsmedlemmar. Vi fick goda tillfällen till samtal i själavårdande syfte. Vi har börjat vänta Lydia tillbaka från Nedjo, som hon åkte till i fredags med Lombardo och med henne väntar vi Brita och Ingvar.

19 juni: Ytterligare en dag av väntan. Jag har varit med ato Chali och en stor del av Mendis folk borta vid flygfältet för att göra det färdigt för landning. Besked om att ett plan skulle komma idag, har nått hit. – Men att få tag på tyger till märken i hörnen av fältet, var inte lätt. Vi skulle bl.a. ha svart tyg. Men sådant fanns inte att köpa i denna stad. Jag sände ett meddelande till Elsa och talade om mitt bekymmer. Hon sände mig sin blå underklänning och en sax. Det enda rent svarta vi har här är min prästrock. Nu behövdes ingetdera eftersom vi köpte 4 m. blått tyg i en affär. Vi reste stänger och gjorde planen klar. Men inte kom det något plan. Och inte kom vårt folk heller med bilen. Istället kom Lydia ridande hem kl 6.30 på kvällen. Bilen och folket har inte nått Nedjo än.

20 juni: Lärarnas undervisning har pågått i eftermiddag. Dom är intresserade. Garaget börjar nu bli färdigt.

Jag har tidigare varit inne på att pappa var ”tusenkonstnär”. Se fliken: Tusenkonstnären. I denna veckas inlägg märker vi att han var flygfältskonstruktör samtidigt som han hade en kurs för lärarna. Undrar om det var pedagogik eller något annat han undervisade i? Ett av de dominerande ”sysselsättningarna” var ju kolportörens. Redan för fem år sedan var han just på lördagsmarknaden i Mendi. Det var då han också fick agera biskop och läkare. Se Mendi och Som en biskop. På marknaden var han nu också.

23 juni: Jag hade idag tillfälle att gå till torget här i Mendi och där gick det verkligen bra att sälja böcker. En ung man från Haroe köpte ett Nya Testamente.