Den 10 juni får vi dessa notiser i dagboken: Söndag med gudstjänst, dop av fyra barn, nattvardsgång och eftermiddagsmöte med förhör av omkring 40 personer som nu önskar bli församlingsmedlemmar.

Manuskriptet för predikan vid nattvardsgudstjänsten, tillika en del andra manus från tiden i Mendi, har jag. I början skrev han dem på engelska. Orsaken till detta kan ha varit olika: Eventuellt var hans amhariska lite ringrostig efter ett år i Sverige. Tydligen hade han personer som kunde tolka från Engelskan och eftersom det ändå skulle tolkas till oromiffa så var det kanske lika bra att predika på engelska. Kanske ville han fortsätta utveckla engelskan efter studierna i England under Sverige året. Lite senare på året återgår han till manuskript skrivna på amhariska

11 juni: I brev från Stina Ljungberg i Nedjo fick vi idag reda på att kes Daffas hus i Aira brunnit ner genom åskslag. Två av de ”predikande bröderna” i Nedjo har fängslats.

12 juni: Ett svårt bråk med kokerskan blåste upp i eftermiddag.

13 juni: Saken kunde inte läggas tillrätta med mindre än att jag fick betala. Ack, vilket rättsväsende.

Vad detta bråk handlade om och varför pappa skulle betala har jag inte lyckats få reda på däremot står det i dagboken den 26 juni så här: ”Kvinnan i köket har idag lämnat tillbaka de 20:- dollar hon begärde för några veckor sedan då grälet uppstod.