Varannan tisdagskväll är anslagen för bönemöte i kyrkan. Den vi fick vara med om i tisdags var rikt välsignad. Själva stunden i bön till Gud på våra knän varade väl 40 minuter. Många hann att bedja på den stunden. Det blev ingen enda tyst paus. Inte ens så mycket som 5 sekunder gick förlorade. Omedelbart då en slutat att bedja, så tog nästa vid i samman andetag. Mötesledaren fick skynda sig att avsluta med att bedja: ”Fader vår..”, eftersom det började bli sent. En sådan bönestund med de infödda kristna gav oss anledning att tänka efter hur det är på våra bönemöten. Hur är det med bönestunderna i Din, stad och by?

Efter bönemötet följde att s.k. församlingsmöte. På grund av den rättegång, som följer efter evangelistens frigivning, är han hindrad att dessa veckor fullfölja evangelisationsarbetet. Nu ansåg församlingen det inte riktigt, att det arbetet skulle ligga nere så länge. ”Folk får inte tro att vi är rädda”, sa en. Det gäller att anställa en annan evangelist. Men pengarna i församlingens kassa var slut. Ingen undrar på det. Årets kyrkbygge har kostat de infödda själva omkring 10 000 kronor. Genom de äldste vädjades nu om ett offer. Över hundratalet kronor samlades in omedelbart. För flera gällde det att offra av det som behövdes för mat åt dem själva och deras familjer under innevarande vecka. Ingen gav under tre kronor.

Jag kände mig i den stunden förpliktigad att läsa Malaki 3:10 – dock inte i uppmanande syfte. Det behövdes inte. Gud står vid sitt ord. Därför har han öppnat många av sina fönster åt detta håll.

I Malaki 3:10 står det: ”Kom med hela tiondet till förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Sätt mig på ett sådant prov, säger Herren Sebaot, då kommer jag att öppna himlens fönster och låta ymnig välsignelse strömma ner över er.”

Artikel avslutas med följande något mer personliga meningar:

Våra barn känner sig hemma här och leker så rart med de infödda barnen. Vi är alla friska och glada över att åter vara ute på en av tegarna i Guds rike som fått del av Guds nådesregn från ovan och som därför börjat grönska. Men fienden är verksam och ogräset växer lätt på hjärte åkrarna. Fortsätt därför att bedja!

Era sändebud Elsa och Torsten Persson