Ur dagboken:

3 april: Jag håller på med att skriva om vår gamla fidelbok (ABC-bok). Elsa och jag var i eftermiddag bjudna till BV. Deras doktor från Asella, Gisselsson är tillfälligt i Addis. Det var roligt att se hans iver att sprida Guds ord. Han skulle just för någon saks skull besöka ett kontor. Där hade han någon, som han på samma gång tänkte sälja en bibel åt. Han beräknade att det kunde finnas flera, som kunde köpa en bibel och flera andra böcker. Så gick han iväg med dessa böcker under armen.

4 april: Jag kom före kl. 8 på morronen till Entotto. Sven var ute och hade morronbön med sina skolpojkar. De hade slagit sig ner i gräset på solsidan av skolan. Vem ledde morronbönen? Där framme stod ingen mindre än Alemo och läste Guds ord. Det var roligt att höra hans röst och få se hans frimodighet. Alemo är pojken, som för några år sedan var en tiggarpojke.

Det bör väl vara han som pappa skrev om för mer än fyra år sedan. Se 16:8 En av pojkarna i Addis Abeba.

7 april: Gudstjänsten i vår kyrka hade idag formen av ett vittnesbördsmöte. Många deltog. En god ande rådde. – En man från Adua talade och efter honom reste sig Ato Sium, som sade att föregående talare bara för några år sedan var hans dödsfiende på grund av hat till de kristna. Nu var han omvänd.

I ett brev som pappa skriver dessa dagar till vännen Thyra får vi en information som inte nämns i dagboken.

Vår egen kyrka, (moderkyrkan vid amest kilo), är i det närmaste färdig. Det fattas bara några smärre arbeten. Det var tidigare tänkt att den skulle kunna invigas vid påsk högtiden, men det går inte. Av den anledningen får vi inte vara med om invigningen. Det blir säkert en mycket högtidlig dag. En stor och mycket vacker kyrka har nu rests på den plats där Olle Eriksson reste den första lilla kyrkhyddan, som fanns på detta vårt gamla missionsfält. Nu räknar man med att t.o.m. kejsaren ska komma till invigningen. Han har själv bidragit, i inte ringa utsträckning, till omkostnaderna för kyrkans byggande. Nu står den där som ett märkligt vittnesbörd om Guds kraft i hednaland. 

Tillbaka till dagboken:

8 april: Middag hos vännerna Siums. Påskafton tillbringade vi hos Rehnströms.

9 april:  Påskdagen. Kristus lever! – Det var Sven, som fick bringa det budskapet vid gudstjänsten.

11 april: 50 000 ex av fidelboken är idag beställd. En glädjens dag är det. Vi fick ett första besked i ”tidningsfrågan”. Det verkar inte omöjligt att trycka en sådan härute.

13 april: Bönemöte på Entotto. Dagarna är nu lätt räknade tills planet kommer för att hämta oss.