Från dagboken:

15 mars: Resan från Lakamte till Addis igår gick på 9 körtimmar. Det var Sven som tog oss i Internationalen. I Addis hade vi löfte att få taga in hos Ruth och Ingvar Eknor. Och nu har vi varit här en dag.

16 mars: Åtskilligt av uppköp och sådant är ordnat idag.

17 mars: Det blev i hast bestämt att Elsa, Signe och jag skulle få följa med Ruth P. och Bengt R. till Asella. Kl 1.30 em reste vi och kom fram kl. 8.30. Resan gick bra och vi blev väl mottagna.

18 mars: Här har Bibeltrogna Vänner en stor och välbyggd missionsstation. Det är mycket för oss att se. Åtskilligt nytt har vi sett. Flera ting vill vi försöka att bättra på om vi någon gång kommer tillbaka till vårt kära Lakamte. Vi har gått och tittat på allt här.

19 mars: Nu är det söndag. Våra tankar är bestämt i Lakamte. Där är vännerna framför andra. – Nu har vi varit på gudstjänst här. – För en vecka sedan tog vi farväl av missionens vänner i Lakamte. Vi tänker på de många gudstjänsterna då. Hur har de det idag? Nu får vi ordna med att resa tillbaka till Addis.

21 mars: Nu har Lundgrens och Hilma också kommit från Nedjo. Vi har idag fått injektioner mot gula febern, vilket fodras för att fara igenom Egypten.

23 mars:  Vännerna är så vänliga att bjuda oss på mat. Så gott som varje kväll är upptagen.