Ur dagboken sista veckan i Nakamte:

11 mars: Det är vår sista lördag i Lakamte. Eftersom Allan är i Addis Abeba har jag haft mycket att göra. Bokförsäljningen  har på denna dag gått utmärkt. Dilgasa har sålt 60, Bekele 30 och Kedane 18 ex. av ”Livets väg”. Även andra böcker har sålts. Eftersom detta var min sista egentliga arbetsdag i Lakamte var det roligt att se detta. Vi har idag väntat att Allan skulle komma med de 20 barnen från Addis. Men han har inte kommit än.

12 mars: 6 barn döptes idag. De 5 var våra barnhemsbarn; det 6:e Getes och Wagajehos. Efter den högtiden hade vi vår gudstjänst som vanligt. På det följde bibelskolan och andakt i sjukhuset. Söndagsskolan med 77 närvarande och sedan engelsk gudstjänst var det som sedan följde. Vår avfärd härifrån blev mera bestämd i och med att Allan och Sven kommo. Före skymningen nådde de fram med alla barnen.

13 mars: Packning och farvältagande har varit dagens sysselsättning.

14 mars: Avresa kl. 6.30. Det var svårt att säga adjö till alla de våra. Men stunden kom då det måste ske. Gud välsigne dem alla!

Om denna stund skriver Signe och Allan Stefansson i artikeln En välsignad kulle i Bortombergen II, som jag nämnt tidigare, så här:

De unga och oerfarna, som skall ta vid där de andra slutar, står på verandan och spejar efter bilen som försvinner bakom kullarna. Nu är de ensamma. Ljudet från bilen når dem inte längre, men de väntade uppgifterna kallar dem åter till vardagen och nuet.