Först någon kort notis i dagboken från den 2 mars 1950, sedan följer ett brev mamma skrev samma dag.

Stefanssons har övertagit hushållet och åtskilligt av arbetet. En del av våra saker har redan kommit ner i väskor och lådor.

Brevet till Björsäter i stort sett i sin helhet:

Kära Sten och Märta

Varmt tack Sten för att Du tog Dig tid att skriva till oss. Brevet nådde oss idag, och det är med en indisk köpman som vi får post varje vecka. Bilen går i morron igen, så jag skall genast skriva ett litet svar. Tack också för ritningen på Björntorp. Vi har studerat och förundrat oss över hur fint vi skall få det.

Nog var det fel att vi sålde våra möbler, men vi såg det ju svårt att veta var vi skulle magasinera dem. Nu har ju Torsten en del bekanta i Bjärnum, som har möbelsnickeri, så han tänker försöka skaffa lite enkla möbler därifrån. Men om Du kunde skaffa två sängar och madrasser åt oss så vore det bra. Sängarna skulle vara sådana som vi ev. kunde ta med oss hit sedan. Husgeråd har vi inte mycket kvar hemma, men det vi har finns i Skoghus, och det ska vi be dem skicka till Björsäter. Så hoppas jag nog på att få låna en del av mamma.

Det är sagt att planet lämnar Addis Abeba omkring den 16 april. Så går det ju ner över Tanganyika och Belgiska Kongo, så hemresan tar väl en 10 dagar. Så vill vi stanna i Stockholm så lite som möjligt för att komma hem så fort som möjligt och vara hemma en vecka eller så. Sedan reser vi till Torstens hem och första söndagen i maj hoppas vi få vara med på den traditionella juniorsamlingen i Kristianstad. Genom Edvin Svensson har vi så fått en inbjudan att gratis bo på missionshemmet i Vittsjö en månad före den 15 juni. Tycker Ni inte det vore idé att tacka ja till ett sådant erbjudande? Ja detta är som vi planerar, i allt vill vi att Gud, som har omsorg om oss, ska få bestämma.

Vi har inte hört annat än att det är 1½ år vi skall få vara hemma. Att John och Karin reser ut innan de varit hemma ett år anser vi på tok. Nu är det tid att gå till sängs, vi är Gud vare tack friska men det skall bli underbart att komma på normala höjdförhållanden snart.

Hjärtliga hälsningar till alla, från oss genom Elsa.

Tillbaka till korta notiser ur dagboken:

4 mars. I Djiggis och Olkabas hus fick vi idag smakbitar av det, som är tillrett för festen imorron.

5 mars.  Ato Tergum predikade idag. Jag hade sedan min klass. Klockan blev något över 12 då vi gick till de nygiftas hus för middag. – Vi fick en god stund.

Bonus:

Denne predikant Ato (Abba) Tergum som fick detta smeknamn (tolken) p.g.a. av sina språkkunskaper och sitt arbete som sekreterare för guvernören hette egentligen Kumsa Kiti (eller Gulti). Det var en person som redan 1915 spelade en stor roll för det evangeliska arbetet i Nakamte. Han och hans fru var med i första konfirmationsgruppen i Nakamte 1927. Denna notis att han predikar 1950 här i kyrkan är intressant och en lite anmärkningsvärd uppgift som jag inte tror Gustav Arén kände till när han skrev sin ENVOYS OF THE GOSPEL IN ETHIOPIA. Där skriver han bl.a. i en not:

” During the Italian occupation Abba Tergum joined the Roman Catholics and was buried at the Catholic cementery at Komto together with his second wife…”

Men 1950 predikar han i den Evangeliska Lutherska kyrkan i Nakamte !!