I dagboken den 27 februari står också följande:

Nu är vi så långt att vi med allvar måste tänka på att packa ihop våra saker och lämna det ena arbetet efter det andra, Skolarbetet har vi delvis överlämnat idag.

I en stilla stund nere i trädgården, då vi plockade bönor, sa Berhano på min fråga om vad han önskade bli, att han ville bli lärare i evangelium.

28 februari.

Idag har vi plockat fram resväskorna. Ungdomarna började gråta. ”Vad är detta”, sa Olana. – Grisarna är sålda och likaså hönsen.

Om denna period skriver Signe och Allan Stefansson i kapitlet: En välsignad kulle i boken Bortom bergen II som EFS bokförlag  gav ut 1954. Där står bl. a. så här:

Tiden går och det blir vaktombyte på kullen. Med tacksamhet ser de hemresande missionärerna tillbaka på de strävsamma och lyckliga åren i Nakamte. De unga och oerfarna … skall ta vid där de andra slutat.

I ovan nämnda kapitel finns en intressant beskrivning av ”kullen”  som mamma och pappa levde på under större delen av deras första period i Etiopien (1945-1950), dess tidigare historia, men också det som hände under kommande år när Stefanssons ”tagit över rodret” som Allan Stefansson säger i sin dagbok. Är ni intresserade så sök upp boken Bortom berget II,

Det blir inte, av förståelig anledning, tid för brevskrivning och anteckningar i mina föräldrars dagbok dessa veckor. Den 2 mars skriver mamma dock ett brev till bror Sten och hans fru Märta.