Denna veckas notiser i dagboken:

15 januari: Gamada talade i kyrkan idag. – Jag bad ato Feyisa tala nästa söndag, men det ville han inte. – Lite senare gick jag till hans hus. Då talade han om anledningen. Hans flicka, Agito har rymt till Addis. Därför kände han det svårt.

16 januari: Doktorns kom igår tillbaka från resan till Wollega. Inga större svårigheter har de haft på vägen. Med dem kom Lydia och Margit.

17 januari: Kyrkogården har gjorts iordning. Vi har upptäckt att termiterna redan hunnit äta upp golvlisten på flera ställen i kyrkan. Gamada gör sig redo att gå tillbaka till Nedjo.

18 januari: Det är mors och fars födelsedagar idag. Gud välsigne dem! Allan, Signe, Lydia och Margit har rest till Addis idag. Och med dem fick Tsahay följa med. Då hon fick reda på det igår kväll blev hon så glad.

Ganami blev inkallad efter aftonbönen och fick reda på att hon nu skulle få överta Tsahais arbete. Det blev hon mycket glad för. Idag har vi haft gemensam middag för alla på ”båtan”.

Anledningen till Stefanssons och Idossas resa till Addis kommenteras i ett brev som skrevs dessa dagar.

Det är så att ato Idossa, Onesimus sonson, som bor här hos oss på missionen, har fått lämna sitt arbete här i Wollega till en annan man från skolministeriet. Därför vill han nu bli antagen av missionen, han är för tillfället i Addis. Nu är vi alla i missionen eniga om att vi bör anställa honom som lärare i vår skola. Av den anledningen reste Allan till Addis för att underhandla med honom om tjänst. Han vill så gärna komma över i missionens tjänst. Men vi kan inte på långt när betala så mycket som han hade förut. Då hade han så mycket som nära 500:- kr. i månaden. Men han är villig att gå för en långt mindre lön hos oss. Och det måste han räkna med. Det vore ett mycket gott stöd om vi finge hans hjälp i arbetet.

Tillbaka till dagboken där detta ärende kommenteras den 19 januari.

Ato Gamada kommer med ett gott förslag. Vi står inför att Idossa måste lämna Lakamte. Det älskar vi inte. Inte Gamada heller. – Nu har Han skrivit ett brev till församlingens äldste och missionens folk. Däri omtalar han Idossas insatser i det evangeliska arbetet i Lakamte. Det var han som värmde då livet i församlingen höll på att dö ut. Ska han nu gå ifrån oss, frågar Gamada. Det får inte ske. Vi måste hjälpas åt. Gamada skriver, att han är villig att ge 2.50 per månad av sin lön på 30:-, dessutom vill han ge en av sina kor. Och idag tog han ut halva lönen och gav då tillbaka sin del.

I dagboken har pappa senare lagt till följande kommentar:

Hyenorna hade just förut rivit ihjäl en av hans mulor. Fyra barn att försörja + tre andras och så väntade de det femte.