Ur dagboken:

11 dec. Den andra mohammedanpojken är nu döpt. Det är Kana Tarfasa som idag upptagits i den kristna församlingen. Vi hade läst extra med honom veckorna innan. Han fick namnet Josef. – Han hade lärt sig Joh.3:16 utantill. Till slut bad Ato Idossa för Josef och hans anhöriga.

12 dec. Idag har Ingrid rest vidare på sin färd till Tjallia. Ännu faller hårda regn. Teefen är mogen. Därför är detta mycket svårt.

Grunden till Olkabas och Djiggis hus är idag påbörjad.

I ett julbrev som de under dessa dagar har skickat iväg till anhöriga och vänner  skriver de bl.a. så här om detta husbygge:

För att ni lättare ska förstå hur pass kuperad marken är här i detta land, så kan vi lätt tala om en sak. Vi ska ju nu bygga en hydda år Djiggi och Olkaba. Men det är inte lätt att finna en plätt där marken är så jämn att man kan bygga en hydda som ska mäta 4×6 meter. För den lilla hydda, som nu ska byggas , måste tre karlar säkert hålla på med att skotta undan jord och jämnatill området i tre dagar. Det arbetet är påbörjat idag.

Karin Söderström och jag har idag varit nere på finanskontoret här i Lakamte och fått ut största delen av anslaget från regeringen  för tre månader för sjukvårdsarbetet här. Det blev en summa som motsvarar omkr. 20 000 :- sv. kr. Det är ju väl att regeringen hjälper oss så pass.  – Det går bra att få ut en sådan summa varje kvartal. Driften av Mendi missionsstation står också regeringen för.

Igår beslöt vi på äldstemöte att en ettårig kristendoms undervisning ska påbörjas nu före jul. Det är två som begärt sådan undervisning. Undervisningen/bibeltimmen kommer att äga rum  omedelbart efter gudstjänstens slut på söndagarna. Med det ska vi kanske hålla på ett helt år.

(Dessa planer är kanske början till det Teologiska collage som finns i Nakamete)

Efter det ska den ordinarie konfirmations undervisningen börja.

Så vill vi önska er alla en välsignad God Jul. En högtid där Herren själv får vara huvudgästen. Era egna i Afrika-land. Elsa Torsten, Signe och Lill-Eva.