Dagboken berättar:

 25-27 nov. Under dessa dagar har vi haft besök av våra kamrater. Per har vid olika tillfällen fått tala till våra barn och vid gudstjänster för övrigt.

29 nov. Nu lämnar de oss för att resa vidare till Nedjo och Mendi.

Igår kom Petrus till Elsa med ett egenhändigt avfattat brev. Säkert hade det varit åtskilligt svårt att få till ett helt brev. Han har dock just nu börjat i 3:e klasss. Det var rätt bra skrivet. Högtidligt åtminstone. Han önskade sig en hel bibel. Men eftersom han inte äger några pengar, så ber han om att få en sådan.

(Denne Petrus är en av de nydöpta pojkarna vi följt under året och son till Chowaka som nämndes förra veckan.)

Vi blev glada över begäran och funderade på saken. En plan gjordes upp. Till den gjordes också en beräkning och tabell. Petrus ska få sälja böcker under jullovet och så ska vi ge honom en viss del. En röd slant ska han få då han sålt för en vit slant.

Vi kallade på honom och redogjorde för planen. Han blev mycket belåten och bugade djupt. – Men redan nästa dag kom han och undrade om han inte kunde få börja genast. Han skulle ju kunna sälja på eftermiddagen. Då beslöt vi att han skulle få gå till byarna runt om Lamkte.

Och nu har han redan varit ute första dagen. Nästan två hela slantar blev hans del till hjälp vid bibelköpet.

Det var stort att se den blick som fanns i Petrus ansikte då han efter två dagars försäljning såg hur jag kunde lägga undan 4 röda slantar i en låda, som skulle bli till hans bibel. Nu fattas det bara 96 röda slantar.

30 nov. Vi har skrivit till pastor Hagner och frågat om möjligheten  att Aster kunde få resa med till Sverige. Hon har länge önskat det. – Nu har vi skrivit om det och sätter oss redan in i hur det ska kunna bli att ha henne med hem. Kristine vill att vi i så fall ska resa över till Norge också.

1 dec. Vi hade tre goda brev från Sverige idag. Det ena var från Sten i Nyhult med erbjudande om att vi kan få bo i Björntorp. Ett svar med tack för erbjudandet är redan skrivet. Vi är så glada för att vi ska få bo i Björsäter.

En stackars föräldralös pojke sökte idag att få bli omhändertagen. Han måste söka få någon att gå i borgen för sig.

(Brev till Sten i Nyhult har jag också i min ägo. Där står väldigt mycket i det brevet så det får bli ett eget inlägg i nästa väcka.)