Ur dagboken:

11 nov. 30 års minnet efter pastor Cederqvists död har idag firats i Addis Abeba. Det skedde ute på kyrkogården vid Gullale. Många hade mött upp. Bland dessa även Cederqvists forna elever. Det hölls tal och kransar nedlades. Allt blev en sporre till fortsatt gärning för samme Herre.

(Även i år 2019, 70 år senare, uppmärksammas Cederqvist. Nu är det 100 år sedan han dog. Den grupp från EFS som jag i år leder i Etiopien besökte graven på Allhelgonadagen den 2 nov.)

12 nov. En sändning av 900 helbiblar på amhariska har kommit till detta land. Vår del blev 100 ex. Bland dessa 900 fanns också ett antal biblar på gallinja.

14 nov. En god konferens är slut och vi är redo att vända tillbaka till de många olika uppgifterna.

15 nov. Vi är lyckligt hemma. Lilla Signe blev mycket glad för det far hade med sig från storstaden. Det var svårt att somna t. o. m.