7 nov. Konferensen är öppnad. – Per Stjärne är vald till ordförande.

8 nov. Redogörelserna för stationerna är till största delen avklarade.

Till det pappa har redovisat om från Nakamte fanns säkert en hel del om ”bokspridningen” Och om det skrev han en del i brevet jag tidigare i veckan citerat ur. Han skrev den 6 nov.  så här och kanske är det dessa formuleringar han använde i sin rapport också:

Vi har i dagarna fått en god sändning av amharisk litteratur från England. Det var ett gott tillskott. I sista ”mellen” från Sverige kom också en god gåva från en missionsvän. Det skulle få användas för bokspridningen här.  – Så har Johan Hagner skrivit att jag ska få undersöka möjligheterna till att ordna med ett missions tryckeri här ute på fältet. Han menar att det finns vissa möjligheter till det nu. Jag ska få det som en uppgift under min vistelse i Sverige. Han hänvisar till sådana som Ljungberg i Klippan och Svantessons i Hässleholm. Det gläder mig väldigt mycket. Tänk om vi härute skulle få ett tryckeri där vi kunde trycka så mycken litteratur som det nu krävs. Denna sak ligger mig varmt om hjärtat. Tills denna dag  är det inte lite böcker som gått ut. Men det räcker inte. Landet är stort och många har inte hört evangelium ännu. Det gäller att gå vidare innan det blir för sent. Jag vill ha nämnt om detta redan nu för att Ni kära anhöriga ska kunna tänka på detta i förbön. Ett kristligt bokförlag med tryckeri är vad vi behöver här just nu. Men det kommer att möta stora motstånd. Framför allt så vet vi, att Satan inte skulle vilja detta. Men Herren är den starkare.

Det var synd att pappa aldrig fick skriva den bok om litteraturarbete i Etiopien som  jag vet han hade velat skriva.  Ja, det var verkligen något som låg honom varmt om hjärtat. Brevet avslutas med ett andra böneämne:

Ruth Perman har nu haft ett svårt anfall på grund av överansträngning och ett dåligt hjärta. Be för henne.

Och om henne och andra står det i dagboken den 9 nov. så här:

I dag har beslut fattats i placeringsfrågan. Stefanssons lär få stanna i Lakamte. Däremot är det bestämt att Ruth Perman ska flytta till Nedjo då Hilma ska resa hem.

Alla förhandlingarna hittills har gått i fridens tecken.