Som en kommentar till förra veckans inlägg om bl.a. ekonomin och som en bakgrund till nästa veckas citerar jag ur aktuella nummer av Budbäraren. Jag tar med dessa utdrag för att peka på vilken tid det handlar om. Framför allt gör jag det eftersom jag inte har något material för denna vecka.

I nr. 40 som utkom 2 okt. skriver Per Stjärne i en kraftfull artikel bl. a. i inledningen så här:

Det andliga klimatet i gamla Sverige hårdnar alltmer och det synes bara vara ett naturligt led i den allmänna avkristningen, som fritt pågått sedan länge. Ingen av oss har väl kunnat undgå att lägga märke till den heta debatt i press och radio, som förts denna sommar kring en nyutkommen bok av prof, Hedenius. Den höglärde uppsalaprofessorn, som frejdigt förnekar de kristna huvudsanningarna en efter en, söker leda i bevis att kristendomen är en dårskap, som inte passar åtminstone klart tänkande, bildade människor.

I samma tidning refereras det till ett nordiskt missionsmöte i Köpenhamn där Nils Dahlberg hållit ett föredrag:

Missionsföreståndare Nils Dahlberg hade utsetts att föra den yttre missionens talan och ingen vid mötet var väl bättre skickad därtill än han. ”Ett mer tändande missionsföredrag än detta, är det sällan man får höra” skrev en norsk tidning om föredraget.

När man ser på resultatet av den kristna missionen, sedan missionsbefallningen utgick för snart 2000 år sedan, kan man bli missmodig, yttrade missionsföreståndaren bl.a. Men vi ha inte kommit hit för att gripas av nederlagsstämning utan för att fatta nytt mod. Dock skall vi inte heller stimulera varandra med en falsk optimism. Vi skall se ställningen i ögonen sådan den är och arbeta med målet i sikte.

Med den sakkunnighet han besitter, redogjorde talaren för de svårigheter som möter missionen idag och för de behov som föreligger – bl.a. 40 000 nya missionärer. Varje kristen må tänka över sitt ansvar inför de 2/3 av världen som fortfarande hålls i okunnighet om Krisus. Den kristna kyrkan måste i högre grad än hittills bli en offrande kyrka. Hur förvånande lite är inte summan som offras för mission. I Sverige är den inte mer än vad svenskarna super och röker upp på två dagar. Men framför allt behöver missionen Guds folks förböner.

Samme Nils Dahlberg beslutar med EFS styrelse att ovan nämnde Per Stjärne trotts viktiga uppgifter han står i, i Sverige, att han ska sändas ut till Etiopien. I nästa nummer av Budbäraren går följande att läsa i ett referat från ett styrelsesammanträde:

På grund av den hjälp, som missionärerna i Etiopien behöva för att komma igenom en del svårigheter, som uppstått i arbetet därute, beslöt styrelsen med ändring av tidigare beslut anmoda pastor Per Stjärne att resa till Etiopien för någon tid.

Mer om detta sista citat i nästa nummer.