Resten av brevet som skrevs 15 okt.

Vi sänder med ett kort av oss. Där får Ni se oss alla fyra och lite av vår kyrka också. Är inte barnen fina? Lilla Eva sover mycket ute nu om dagarna i sin korg. Hon är så knubbig och fin. Inte tár hon heller så lång tid för skötning.

Den nämnda bilden har jag inte hittat men här får ni ett par bilder på Lilla Eva. På dessa bilder finns barnflickan Djiggi med. Vi har hört mycket gott om henne och hon kommer också att nämnas under de kommande veckorna av en speciell anledning.IMG_6613 (2)

IMG_6614 (2)

Det är idag den sista dagen i den etiopiska månaden. Därför ska lärare och andra ha sina löner. Till missionsfältet har det kommit brev från Stiftelsen med besked om att pundet sjunkit i värde och att många andra länder följer efter och däribland även Sverige. Men detta land har inte gjort det. Om ingen ändring kommer till stånd innebär detta att 30% mindre medel kommer ut till oss för arbetets bedrivande.

Har bristen i missionskassan minskat något eller hur? Det har varit lite dåligt med missionstidningar på sista tiden. Höganäs Tidning kommer mycket regelbundet. Vem sänder dem till oss? Vi är mycket glada åt den. Den har nu kommit i många år.

Vi förstår inte anledningen, men många av våra vänner i Sverige har tröttnat att skriva till oss. Det är inte vi som är skyldiga dem brev. Vi har sänt dem våra svar, men sedan har många låtit bli att skriva. Det märks att vi varit ute länge och då tycks det inte gå att uppehålla kontakten med vännerna hemma. Det är väl så mycket nytt som kommer för Sveriges folk. Härute ändras inte så mycket. – Men från Er, våra anhöriga får vi dock ständigt brev. Det är gott och vi behöver det så väl.

Vi har skrivit om Gamada ofta. Nu har han fått börja prästutbildningen i Nedjo. Han var så glad över att få gå dit. Hans hustru arbetar nu i vårt kök för barnen. Hon är inte heller stor eller märkvärdig av sig. Må gud bevara dem i ödmjukhet.

På tal om denna information får vi också reda på i dagboken från den 14 oktober att:

Biana har idag tillsammans med 11 andra pojkar rest till olika skolor i Addis Abeba.

Tillbaka till brevet:

En av våra större flickor ligger på sjukhuset. Doktorn tror nästan att det är något fel med levern eller njurarna. Det får kanske bli operation.

Det är inte tid ännu för vår konferens. Den ska börja i Addis den 7 nov. Elsa stannar nog hemma här. Jag måste nog resa dit.

Till Addis reser jag (Paul) också den 16 oktober. Jag ska leda ett par resor bl.a. en för EFS räkning med 20 deltagare. Denna höst följer Eva-Karin inte med. Jag hoppas de inlägg jag förberett ska nå er efterhand.