Ur dagboken:

30 aug. Idag har Aréns och Stefanssons rest till Addis. Sista veckan av konfirmationsundervisning har börjat.

1 sept. Våra konfirmander är idag ställda inför frågan om att bli medlemmar i församlingen. Ato Idossa och jag ställde upp kraven så högt vi kunde. Nu ligger det i deras hand att taga steget eller icke. Må Guds röst bli hörd i deras hjärtan. Striden blir hård.

Ato Gebissa, vår nye lärare, fick ikväll se den tidning, som  kommer med varje postsändning från Addis. Den ville han låna och  läste och åter läste. – – När ska vi kunna sätta en kristen tidning i händerna på detta folk? Oh, det kan göra mig sjuk.

2 sept. Denna morgon var full av uppmuntran. 14 av konfirmanderna anmälde sig som villiga att taga steget och bliva nattvardsberättigade. – På grund av anmälningarna blev det samtal med ato Gebissa och Tsehai. Om den senare skulle mycket kunna skrivas. men det var nog Gud som fick vinna seger i hennes hjärta. Och i den förres har Gud nog förut sänt sitt ljus.

Adullabais  bil nådde bara sex km på vägen till Addis där den välte.  Tre personer dödades och fyra skadades. Det blev arbete på sjukhuset. En av de döda var församlingsmedlem i Bodji.  – Några hade förtärt ”starka drycker”. Om vi finge öppna ett hem för resande  nere vid korsvägen. Det give Gud!