Dagboken:

21 aug. Ato Jallatta Dimas flicka döptes idag. Jag gav henne namnet Marta vid sidan om Mollowork. De äldsta beslöt idag på mitt förslag, att anordna en bibelkurs i Pagome (den lilla 13:e månaden). Det blir omedelbart efter konfirmationen och före nattvardsgången. Må den få tillföra församlingens medlemmar nytt liv.

I ett brev, skrivet samma dag, som mamma skrev till vännen Thyra får vi efter att hon berättat om dopet m.m. reda på en hel del om den konfirmandkurs som pågick:

Ja, det är regntid och skolan är stängd, men här är en hel del som pågår så man har inte så mycket känsla av att det är skollov. Vi har en konfirmandkurs på 16 deltagare, dock är det inte meningen att alla skall bli konfirmerade nu. En del är med för första gången i undervisningen och har mycket små kunskapsmått. Men en liten skara hoppas vi skall bli konfirmerade den 4 sept. Däribland är det tre av våra egna ungdomar. Olkaba, Amåsa och Tzehaj. Så är det två av Onesimus barnbarn, Idossas syskon. En är Daniel och han var en liten snorig pojkbyting när vi kom hit. Han var lite kyrkvaktmästare, och jag tror att Torsten skrev om honom i Vi-Juniorer en gång i början när vi var här. Nu går han på missionens seminarium i Nedjo, och han har utvecklats så till det bättre, så det är ett riktigt tacksägelseämne. Du förstår att Stina var inte så glad att ta honom i seminariet, för hon kände honom såsom en pojke med inte allt för goda anlag. Men vi bad för honom, och framhöll hur viktigt det är att de får stå under god och sträng fostran just i dessa utvecklingsår. Och nu är både Stina och vi glada över att han har utvecklats så i rätt riktning. Om Gud får fortsätta med honom så kan Daniel nog bli en god medarbetare. Och nu vill han konfirmeras och så gå till Nedjo och fortsätta. Gud välsigne dem de kära ungdomarna.

Vem den andra Onesimus barnbarn, Idossas syskon, är får vi inte reda på. Men i ett tidigare inlägg har vi hört om Daniels syster Marta och mina föräldrars omtanke om dem. Se 18:25a. Idossa, hans syskon m.fl.  Det kan vara hon. Jag ska försöka bekräfta det.

( Bonus: Redan nu kan jag informera er som ev. känner till följande personer:

Rev. Barnabas Daniel i London är son till Daniel. Och Professor Ezekiel Gebissa är son till Marta. Lika så Ezekiel syskon Chala och Lellisa som båda också är kända. Den senast nämnda är nu ansvarig för avdelningen för Mission och Teologi på EECMY:s huvudkontor i Addis Abeba.)

Vidare i dagboken denna vecka:

22 aug. I kväll har vi haft bönemöte här i vår stuga. Alla de ungdomar, som vi föreslog kommo. Det var de vuxna. De kommo gärna. Många bad länge och med god röst. De uttalade sedan deras stora tack till oss. Detta var vårt första bönemöte med våra ungdomar.

23 aug. En pojke på omk. 5 år och en flicka på nära 2 år äro de vi idag tagit in i barnhemmet.

24 aug. Läsningen med konfirmanderna och arbetarna tager min tid och intresse. Nu känner jag vad som är det stora i missionsgärningen.