Några notiser ur dagboken för denna vecka:

16 aug. Vi finner det både nödvändigt och lärorikt att undervisa arbetarna.

Om detta skriver mamma i ett brev några dagar senare så här:

På middagen har vi två timmar för våra arbetare. Första timmen får de försöka lära sig läsa. Den andra  timmen har Torsten kristendom med dem. Han är rent förskräckt inför hur lite kristendomskunskap de har. De vet inte vem Jesu mor var, och ändå har de en helgdag varje månad som bär hennes namn.

På eftermiddagen har vi en timme för patienter från sjukhuset. De är sådana som går månad efter månad för att få sina sår behandlade, och vi vill så gärna att de skulle få lära sig läsa när de är här. Senare är det en timme för arbetarna på sjukhuset. Du anar inte hur vanligt det är att de inte kan läsa. O här är mycket att göra, må vi få nåd att uträtta något litet som kan bära frukt.

18 aug. Tidigt på morgonen kom Olana och Temesgen tillbaka från deras bokspridningsresa till Sirré, Backo och Choboka. De hade lyckats mycket väl. Försäljningssumman på 42:- Eth. dollar talar för det. De hade inte haft nog av flera sorters böcker. Pojkarna har talat till folket om Gud. De är nog små predikanter. Men någon av dessa åhörare hade öppet sagt att trolldoktorernas lära var bättre. På grund av att deras böcker var slut, så kunde de inte ha predikan sista kvällen i byn utanför Lakamte.

För att öppna en skola i Chankalla har biskopen idag köpt böcker från oss.

Någon dag senare summerar pappa bokförsäljningen så här:

Bokförsäljningen har gått bra. Mycket har kommit ut till folket dessa senaste dagar. Sådana som Olana, Temesgen, Kidane, Ato Gemeda, Idesa och Bakela har varit i arbete. De har lyckats bra. Lagret minskar.

19 aug. Debel Aga är den nya pojken för idag. Han kom från Lemu genom ato Gebre Jesus. – Må han kunna bli en pojke lik Amosa.

Inför var och en av våra ungdomar så känner vi ansvar och undrar hur det ska gå för dem och vad det ska bli av dem.

Och i ett brev är pappa förtvivlad:

Nu har vi fått besked från Dahlberg (missionsföreståndaren) om att Per Stjärne inte ska komma hit. Det är så att vi inte kan förstå vad styrelsen tänker. Vill de då att folket här ska förgås i sitt mörker och elände. Vi räcker inte till. Och så trodde vi att Stjärne skulle avlösa några av oss, som är i tur att resa hem. Men så blev det inte. Vi skriver och skriver och ber om nya missionärer, men de lyssnar inte. När vi så lever bland folket, kan man inte annat än gripas av nöden och då måste man ju tala om den.