4 juni. Dagens händelser förflöto lugnt men nattens voro desto mera oroliga. Vi fingo besök av tjuvar.

Vid 9-tiden hörde Negari något ovanligt nerifrån stallet. Han gick närmare och fann två tjuvar redo att taga sig in där. Negari blev bemött av stenkastning. En träffade honom i ansiktet. Han skrek på hjälp och pojkarna rusade ut från sitt hus, där de nyss gått till vila. Och vid allt detta försvann de två männen i riktning neråt eukalyptusplanteringen. Medan pojkarna förföljde dem kom Negari hit upp och vi sökte förbinda hans ansikte dels på näsan och vid sidan om ögat.

Dilgasa fick nu min order att under natten vakta tillsammans med Negari. Och frimodigt gick han till verket. Min rock fick han låna och så svepte han sig i sin filt och med spjutet i hand gick han ut i striden. Det blev snart strid för honom. Inom en trekvarts timma hade vi tjuvarna här igen. Denna gång undersökte de vår veranda. Dilgasa fann någon här och ställde några ord till personen, som han trodde var Negari och då fann tjuven det bäst att fly ner över i motsatt riktning. Dilgasa förföljde i mening att fasttaga dem. Men det råkade bli så att han föll och vid fallet kom tjuven på att han skulle ta’ vaktens filt. Men den lämnade han inte frivilligt ifrån sig. Då uppstod striden, som slutade med att tjuven knivhögg Dilgasa svårt på tre ställen i ryggen och i ansiktet. Den illa tilltygades rop kom snart Negeri och pojkarna att bringa hjälp. Då jag såg ut genom dörren fann jag bara lite av skuggan av Negeri. Om någon minut kommo de alla med Dilgasa. Han stönade förfärligt och blodförlusten var mycket stor. I lampans sken fann vi snart såren. Kläderna voro sönderskurna och hemskt blodiga. – Tjuvarna voro nu alldeles borta.

Dilgasa kom snart på en säng och bars vid ljus från en lampa till sjukhuset. Där fick Ruth tá itu med att sy ihop såren. Han var rätt medtagen.

Många kommo tillstädes och även ato Idossa, som fann det bäst att tillkalla polis för anmälan och utredning. Vid 2-tiden på natten kom en poliskapten åtföljd av soldater. Dilgasa och Negeri fick lämna de upplysningar som de kunde.

5 juni. Morgonen prägladers helt av vad som timat under nattens timmar. Pojkarna bad att få gå och lägga sig. Dilgasa hade haft en svår natt och har fått feber.

Det är dock söndag. Idossa talade vid gudstjänsten. Bland besökarna fanns även den nye generaldirektören.