20 maj. Vid aftonbönen i kyrkan i kväll försökte jag tala om att vi likt Josef borde gå till bröderna. Jag talade om var bröderna fanns. Mina tankar dröjde vid chankalla folket. Och jag tror att åhörarna förstod mig.

Gud give att vi härifrån Lakamte må kunna göra något för det arma folket.

Igår hade jag en svår stund, då jag efter ringningsdags fann pojkarna vara i full gång i sitt hus med att tala och stoja. – Rätt kraftiga ord och bestämda handlingar grep jag till. Två – Wolana och Hailo fingo tillbringa natten på stengolvet i vårt kök.

Och innan solen höjt sig i öster var jag i deras stuga och läste lämpliga bibelställen med dem. De lovade bot och bättring och fingo bekänna sina synder.

26 maj. Torgdag med rätt livlig bokförsäljning.

Jag hade just hunnit ett litet varv runt då en 8-10 årig pojke ställer sig intresserad vid min sida och ber att få se på böckerna. Han var i sällskap med sin mor. Även hon visar samma intresse.

Jag visar, vad jag har. Men han upplyser mig om vad han vill ha. ” Kristlig undervisning”, säger han, som om den boken skulle vara alldeles enastående och eftersökt. Och enastående är den. Det är ingen mindre än Luthers lilla katekes.

Eftersökt var den av honom och modern. Detta var andra torgdagen som han använt för att söka efter denna bok. Nu fann han den. – Han var mer än glad. Pengarna kom snart fram och prutning, som annars är vanlig här, blev det inte tal om. Och så stoppade han glad ner sin nya skatt i fickan vid sidan om Apostlagärningarna. Den var väl läst. Pojken hade ej sitt hem i Lakamte utan var från landet.

Min första operation gick bra. – Ruth stod ute vid vägen då jag just skulle gå förbi hennes stuga på min väg till torget. ”Det var bra att du kom”, sa hon. ”På verandan sitter en stackars kvinna, som har ett finger med en ring, som var för liten och som nu höll på att döda hela fingret”. Jag gick med och såg fallet. Strax gick jag tillbaka och hämtade mina instrument, – hovtången i Ruths kök.

Kvinnan togs in och lades på operationsbordet. Tåla gav narkosen, Ruth assisterade och 3-4 sjukvårdare var med. Jag skötte verktyget och knep till och tingen brast och lämnade fingret.

Alla var vi glada och säkert mest kvinnan och hennes man.