Ur dagboken:

20 mars: Idag hade Allan sin första predikan i Etiopien. Jag talade på sjukhuset.

21 mars:  Det är roligt att vara tillbaka i skolan igen. Men bekymren är inte slut. Genom gifti Bicha fick vi idag reda lite mera om våra pojkars och flickors uppförande. Detta vållar stora bekymmer.

Läraren Siquiras och hans hustrus barn fyllde 1 år. Alla vita människor i Lakamte voro bjudna till dessa indier. Många nationaliteter voro närvarande.

22 mars: En sjukvårdare på sjukhuset, Wogayo har genom Karin bett om att få gifta sig med Gete. Eftersom sjukhusfolket endast har goda ord att säga om honom, så äro vi uppriktigt glada för detta. Vi äro mycket fästa vid Gete.

23 mars: Det måste utvecklas i dagboken att biskopen, abona Jakob, har sänt två i 20-årsåldern till vår skola.

24 mars: Vi har haft en god torgdag. Så stor försäljning har jag inte haft på länge. En präst från Lakamte köpte ”Bibliskaberättelser” och ” Människohjärtat”. Denne präst talar lite engelska. Han var så trevlig.

Lite senare kom jag i samtal med en annan av våra präster. Denne var mycket intresserad av ”Roseniusboken”. Men han köpte den inte. Vi talades vid en bra stund och till slut gav jag boken åt honom. Nu kan våra präster här läsa denna goda bok. Gud välsigna den! En annan man köpte ett Nya Testamente.

Men jag fann oärlighet i affärerna hos Kedane, bokförsäljaren. Förmaningens ord voro många. När ska ärligheten vinna teräng?

Allan arbetar bra i snickeri.

25 mars: Idag har vi köpt upp större lager av kaffe, salt och tvål. Det är med tanke på kommande regntid.

Just denna dag skriver Ingrid Hellman som är i Tjallia, väckelseområdet längre väster ut, en artikel för Budbäraren med rubriken HELA BYAR BLIR FÖRVANDLADE. Ur den citerar jag en del som har med det pappa skrvit om i dagboken:

EPSON MFP image

Det är fredagkväll, och post har just kommit. Brev och tidningar samt en stor trave böcker av olika slag, som Abdisa kom kånkande med på huvudet. Amhariska sångböcker och en liten bok som heter ”Människohjärtat” vilken med bilder och text visar att människans hjärta är ett Guds tempel eller en satans boning. Folket läser den gärna och den är alldeles utmärkt.

Varje torgdag går sjukvårdaren på eftermiddagen till torget och säljer böcker. På torsdagarna är det stor torgdag ungefär två timmars väg härifrån vid en plats som heter Gulisso. Även där säljer vi böcker. I torsdags, när Kanaa kom tillbaka, hade han sålt slut alla evangeliedelarna och flera andra böcker.  Det är glädjande, när folket gärna köper och läser Guds ord.